Dialog på nätet- hur då?

En viktig del av Internet är dialog, kommunikation att vi kan möta andra föra samtal med varandra, att vi kan mötas och samtala om frågor som berör oss, på bloggar, twitter eller Facebook. Det är en av de grejer som tilltalar mig med att arbeta med nätet. Det är även den delen av nätet som jag använder och utnyttjar när jag använder sociala medier i mitt klassrum.

Dialog bygger för mig på ömsesidig respekt, att möta den andre, höra dennes åsikt, lyssna, ta ställning, eventuellt samtycka eller gå i polemik, och då kommentera eller skriva ett eget inlägg. I mitt arbete med sociala medier i klassrummet, har jag alltid tydliga regler kring hur, vad och varför interaktion ska ske. Jag styr alltså både samtalets innehåll och funktion samt hur tilltalet ska vara till stora delar. På så sätt liknar inte mina bloggar alls ”vanliga” bloggar, i vilka det finns en eller flera avsändare, låter många mottagare fritt eller efter granskning får kommentera och säga sin mening i det ämne som bloggen handlar om. Mina bloggar har en lärare som styr samtalets innehåll, och till viss del form.

I skolan och det är A och O att mina elever går in i klassrumssamtalet på samma villkor och med samma förutsättningar och samma tydliga krav. Jag vill att mina elever ska använda kommentarsfunktionen för att bemöta andras åsikter, synpunkter. Det vanligaste är att de använder den för att hjälpa varandra, stödja varandras resonemang och för att skapa dialog. De känner sig liksom många andra ganska utsatta att skriva inför andra, och öppet så att andra kan se vad de tycker.

Hela bloggandet sker under de förutsättningar som finns i skolan, nämligen att vi ska respektera varandra, bemöta varandra på ett hövligt sätt och inte kränka varandra. Mina elevkommentarer är generellt sett mycket positiva, och stödjande även när de har olika synvinklar på ämnet.

Credit Cut in Imperial Telecommunication

Credit Cut in Imperial Communication by Stéfan cc, nc, sa

Visst har det funnits andra kommentarer, som inte fyller den funktionen. Jag har fått kommentarer, från någon som tagit mitt namn, och antyder att jag är missnöjd med någons annan elevs arbete. Jag har fått kommentarer, om att det är smörigt att säga att de är tacksamma för att de får arbeta med romanen, ja listan kan göras lång, men jag har aldrig fått kommentarer som ifrågasätter min, eller mina elevers kompetens. Där någon kallar en annan för en idiot eller att det är under deras kompetens att yttra sig i ämnet. Att använda ironi är dessutom uteslutet som medel att förringa någon i mitt klassrum.

Till min stora förvåning och häpnad ser jag att den sortens kommentarer förekommer i ”riktiga” blogga, och jag kan inte låta bli och undra vad skulle ni säga om det hade varit era barn som skrev så till varandra vad hade ni sagt då? Hur hade ni reagerat om jag lät mina elever kalla varandra okunniga eller oinsatta?

När jag ser nivån på kommentarer i ”riktiga” bloggar så blir jag mörkrädd, är det det här som jag ska släppa ut mina elever till, en plats där de som inte tycker som bloggaren går till rena personangrepp? Var finns respekten? Var finns era ideal? Hur ser ni på andra människor?

Hur ska vi bemöta andra åsikter på nätet? Finns det ingen hyfs?

Ni kanske kan lära av mina elever?

2 tankar kring ”Dialog på nätet- hur då?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.