Kan man tvinga elever?

Jag fick ett mejl idag, från en lärare som vill använda blogg i undervisningen. Hon hade många funderingar och bland dem undrade hon, kan jag tvinga eleverna till att blogga i skolan? En svår fråga att besvara. Det är utlämnade att blogga, och det är offentligt. Alla som eventuellt kommer till din blogg kan läsa det du skriver, det dina elever skriver. Hur ska man göra? Vilka alternativ ska man ge, hur ska man som lärare förhålla sig till problematiken? Att ha elever som inte vill, förmår, inte önskar att vara publika på nätet.

Till att börja med tycker jag att som lärare bör man leva som man lär, vill jag att eleverna ska blogga, vara offentliga, bör jag själv också finnas där som en aktiv part, alltså blogga själv, eller åtminstone vara aktiv i bloggandet, genom att ge kommentarer, styra samtalet, precis som vi lärare är aktiva i andra klassrumsaktiviteter. Jag tycker att vi ska vara synliga, handleda aktivt så att de elever som har betänkligheter ser att jag som lärare faktiskt aktivt tar del av det som eleverna gör. Att jag lever som jag lär…

Sky Dancing by Creativity+ Timothy K Hamilton CC (by, nc, nd)

Jag brukar inte ge mina elever så mycket till val, och det låter hårt och väldigt styrt. Å ena sidan är det det, men å andra sidan arbetar jag alltid fram en gemensam plan för kursen tillsammans med mina elever, så majoriteten få fatta ett beslut som vi, jag och klassen följer. I våras t.ex. vann bloggalternativet med en röst gentemot att ha en traditionell skrivning, och jag deltog inte i omröstningen eller i lobbyverksamheten som föregick omröstningen.

Men visst har jag elever som säger:

– Kristina jag vill inte, trivs inte med att publicera mina texter på nätet. Jag tycker det är jobbigt…

Hur gör jag då? Ja, jag brukar ha långa samtal om hur jag kan stödja, om det hjälper om vi skyddar texterna genom att använda lösenord, fast det inte alltid går ihop med syftet för uppgiften, speciellt inte då jag vill att de ska kunna lära av varandra. I de fall där eleverna pga hämningar helt slutar skriva brukar jag aktivt gå in och puffa på både online såväl som offline, för jag har fördelen att möta alla mina elever irl, åtminstone en gång i veckan.

De som av en eller annan anledning inte följer uppgiften, inte gör det de ska brukar få individuella uppgifter som de redovisar på bloggen för mig och endast med mig som mottagare, ibland har jag samtal med gruppen om varför, ibland inte det beror mycket på elev och situation.

Jag använder bloggen som ett pedagogiskt verktyg, och ingen ska känna sig utlämnad eller hämmad, så förutsättningarna måste vara anpassade efter varje elevs behov och situation. I mitt arbete innebär nätet en möjlighet, som jag vill använda. Jag upplever att använda bloggen som verktyg underlättar kommunikation mellan eleverna, men det måste naturligtvis ske med respekt för allas behov och önskemål.

Tvinga eller inte tvinga? Det är frågan, jag vet inte… vad som är rätt men jag tvingar nog, genom att söka se till att förutsättningarna är sådana att alla kan delta på sina villkor.