Dagsarkiv: 16 januari 2010

Det är inte it, det är pedagogisk lärande!

Varför använda Web2.0 i klassrummet? Jag som redan gör det står alltid frågande inför den typen av frågor, det är självklart. På BETT fick jag trots det flera insikter som jag bara måste dela med mig av. Web 2.0 bör skolan använda därför att:

  • Enkelt och tillgängligt
  • Stödjer lärande
  • Skapar förutsättningar för samarbete
  • Öppenheten ”att du delar”
  • Flexibilitet

Vi befinner oss i ett pedagogiskt skifte, och genom den nya tekniken blir ”vi är alla lärande i nya läromiljöer”. Att använda Web 2.0, det är inte it utan det är pedagogiskt lärande, smaka på den.

För mig var det som att komma hem. Det är inte it, utan det är pedagogisk lärande, och det är pedagogiskt lärande som jag vill skapa.

Hur genomför man web 2.0 i klassrummet?

I torsdags var jag på ett mycket givande seminarium på BETT, om just web 2.0 och verktyg, samt fick en inblick i hur en skola i Hull arbetar med att integrera web 2.0 i klassrummet. De arbetade med ett parallellt lärande, av att lära först lärarna som sedan skulle skapa för att använda i klassrummet

Alla lärare hade i projektet ansvar för en liten forskningsuppgift som de själva skapat, och som de sedan skulle genomföra, utvärdera och reflektera kring sitt projekt för att utveckla det till nästa tillfälle så att uppgiften fyllde det syfte som läraren/bibliotekarien satt.

Vi fick två exempel, ett om voicethread, ett verktyg som jag verkligen ska undersöka. Ett verktyg som möjliggör att du kan läsa in texter. Du kan dela bilder och du kan kommentera på andras arbeten. Läraren som berättade om sitt projekt använde voicethread för att uppmuntra elevernas språkutveckling i moderna språk.

Samt ett annat spännande exempel om Second Life och Dantes inferno. Genom att använda Second life kunde eleverna få besöka Dantes inferno, röra sig genom kretsarna. På ett konkret sätt närläsa texten och sedan få en visuell upplevelse av densamma.

Hela projektet var ett samarbete mellan universitet och skolan, och en viktig del av projektet var att lärarna är lärande i sin process att attackera de nya verktygen. Hela projektet byggde på en överenskommelse om att ”alla” vill vara med och lära. Först lärarna och sedan eleverna. De ville utmana föreställningen som finns i många skolor och klassrum ”om vi gör som vi alltid gjort får vi det som vi alltid fått”.

Frågan, som ställdes och som vi borde ställa oss: Är det så att det vi alltid gett är det som våra elever behöver? Är det som vi lärde oss i skolan det som framtidens elever behöver?

I London och insikterna växer

Sitter just i hotelllobbyn på vårt Hotell i London, och inser att jag har hela morgonen försök att ta mig ut på nätet, allt för att jag ska kunna följa det som händer i min verklighet online. Dessvärre är det skralt med trådlösa nätverk både på BETT och här på hotellet, så att vara här är en övning i att anteckna och reflektera utan att göra det i ett socialt sammanhang, dvs utan att blogga, twittra eller facebooka.

Jag kan inte heller läsa min mejl, och fasar lite över inboxen både på skolan och på jobb, men det får jag ta tag i på måndag. För nu är jag online, och har tänkt blogga kort om vad jag upplevt.

Jag borde känna mig bekant och säker, eftersom jag som aldrig saknat en uppkoppling i hela mitt liv, men nätet och de möjligheter som nätet medför är enorma, frågan är hur de påverkar en, kanske har jag mer tid för reflektion nu? Vi får se. Jag kommer i några korta inlägg att berätta kort om Bett och vad jag upplevt där.