Hur genomför man web 2.0 i klassrummet?

I torsdags var jag på ett mycket givande seminarium på BETT, om just web 2.0 och verktyg, samt fick en inblick i hur en skola i Hull arbetar med att integrera web 2.0 i klassrummet. De arbetade med ett parallellt lärande, av att lära först lärarna som sedan skulle skapa för att använda i klassrummet

Alla lärare hade i projektet ansvar för en liten forskningsuppgift som de själva skapat, och som de sedan skulle genomföra, utvärdera och reflektera kring sitt projekt för att utveckla det till nästa tillfälle så att uppgiften fyllde det syfte som läraren/bibliotekarien satt.

Vi fick två exempel, ett om voicethread, ett verktyg som jag verkligen ska undersöka. Ett verktyg som möjliggör att du kan läsa in texter. Du kan dela bilder och du kan kommentera på andras arbeten. Läraren som berättade om sitt projekt använde voicethread för att uppmuntra elevernas språkutveckling i moderna språk.

Samt ett annat spännande exempel om Second Life och Dantes inferno. Genom att använda Second life kunde eleverna få besöka Dantes inferno, röra sig genom kretsarna. På ett konkret sätt närläsa texten och sedan få en visuell upplevelse av densamma.

Hela projektet var ett samarbete mellan universitet och skolan, och en viktig del av projektet var att lärarna är lärande i sin process att attackera de nya verktygen. Hela projektet byggde på en överenskommelse om att ”alla” vill vara med och lära. Först lärarna och sedan eleverna. De ville utmana föreställningen som finns i många skolor och klassrum ”om vi gör som vi alltid gjort får vi det som vi alltid fått”.

Frågan, som ställdes och som vi borde ställa oss: Är det så att det vi alltid gett är det som våra elever behöver? Är det som vi lärde oss i skolan det som framtidens elever behöver?

4 tankar kring ”Hur genomför man web 2.0 i klassrummet?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Lena Gällhagen

  3. Pingback: Lena Gällhagen

  4. Eva Bratvold

    Jeg har ikke prøvd meg i Second Life selv, og det kunne være spennende å høre mer om Dantes inferno. I Norge er det noen lærere som aktivt bruker Second Life, og dette med virtuelle verdener er noe man er nødt til å forholde seg til også i skolen (Virtuelle verdener – kompetanse for arbeidslivet?>). Jeg gleder meg til å høre hva dine erfaringer med dette og satser på et nytt blogginnlegg om kort tid 🙂

Kommentarer inaktiverade.