Ännu en Bett sanning

Bett kände jag mig upplyft av alla sanningar som for förbi mig. En som jag just ramlad över när jag tittade igenom mina anteckningar är:

”saker som skyddar barnen tycks sälja bra, istället borde man fokusera på att lära och utbilda barnen, för det är det bästa skyddet för barnen”

Så sant, hur ska barn/vuxna lära sig hantera nätet och relationer på nätet om de aldrig lär sig, aldrig provar vilka möjligheter som finns, samt vilka konsekvenser kan komma av ett visst beteende.

Utbildning, genom samtal, övningar, ett medvetet arbetsätt måste vara det bästa medlet för att medvetandegöra elever, inte programvara som begränsar deras handlande.Frågan är handlar om hur ska man fördela resurserna och var ger de bäst avkastning? Var finns framtiden i programvara eller i utbildning?

2 tankar kring Ӏnnu en Bett sanning

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.