Kunskapstankar för framtiden

Yesterday by caroslines cc (by, nc, sa)

När jag gick i skolan lärde jag mig det som jag behövde för att klara mig i världen. Jag fick lära mig…

 • Hallands fyra floder
 • Skriva, brev, referat, argumenterande texter
 • Tala, hålla föredrag om stort och smått
 • Läsa och förstå både Strindberg, Tegnér och kemi
 • och så mycket, mycket mer…

Vad behöver dagens barn lära sig i skolan? Vad behöver de ha för kunskaper för att klara sig i dagens/morgondagens samhälle?

Personligen undrar jag, vad är det barnen behöver lära sig, för att klara morgondagen? Är det samma saker som det vi lärde oss? Hallands fyra floder, hittar de inte svaret på Internet i Wikipedia?

Behöver inte dagens barn lära sig hur de hittar svaret, hur de prövar att det är rätt, hur de gör en analys, förhåller sig kritisk till fakta men även andra saker som

 • hur bloggar fungerar…
 • hur gör en webbplats skapas
 • hur sociala nätverk som Twitter och Facebook fungerar
 • hur ett forum fungerar
 • hur förhåller man sig till andra online
 • hur gör du för att vara trygg och säker online
 • och så vidare…

Lär sig barnen i dagens skola det de behöver för att klara sig i dagens och morgondagens samhälle? Hur förbereder vi barnen för morgondagen, och vilka färdigheter behövs i morgondagens vardag? Kan vi säga det?

Det är frågor som vi som arbetar i skolan måste attackera och ta ställning till. Vilken kunskap ska vi förmedla och hur? Vilka är de kunskaper som våra barn behöver för att klara sig i en värld där de är födda med ”webben ’i blodet’?” De vet inte om en tid innan Youtube, innan facebook, innan twitter. Hur förbereder vi dem för den vardag som de ska arbeta och leva i?

11 tankar kring ”Kunskapstankar för framtiden

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Peter Karlberg

  Det är en både relevant och svår frågeställning du reser och svaret att man behöver lära sig hur man hittar svaret, hur man prövar att det är rätt, hur man gör en analys, hur man förhåller sig kritisk till fakta är förstås en viktig del. Dock det besvarar inte frågan om vilka kunskaper/färdigheter som krävs för att göra allt detta. Ett litet exempel – för att kunna förhålla sig kritisk till den pågående diskussionen om klimatförändringar och människans inverkan därpå kräver inte bara att man kan hantera olika digitala kanaler och förstås läsa utan också att man har en rätt avancerad förståelse för hur t.ex. statistik kan användas, vilka fakta den bygger på etc. Det är säkert också värdefullt (nödvändigt) att man har tillräcklig kunskap om historiska klimatförändringar för att kunna anlägga ett lite större perspektiv på frågan. Svårigheten är alltså att bedöma vilka och hur djupa kunskaper inom olika områden man behöver för att kritiskt granska och analysera den information man möter.

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Personligen håller jag med dig fullt ut, men vi kan inte ge allt i skolan. Jag anser att skolan måste fokusera på att ge färdigheter som gör att eleverna kan lära själv, i framtiden.

   T.ex. Att analysera den ekonomiska krisen med ekonomiska teorier, kräver faktakunskaper, och tid, men ett gediget arbete i den frågan gör att man måste välja bort andra delar, tiden finns inte.

   Så kvar finns fortfarande frågan, vad ska de lära sig, finns det allmänna fakta som alla måste ha, eller är det allmänna färdigheter som skolan ska lära ut, förfina och utveckla, sedan kommer elever precis som vi lära sig mer under resans gång… Jag vet inte? Jag undrar, och tror, och vill läsa styrdokumenten så…

   Vilken kunskap behöver, och inom vilket område, det vet vi föga om, men vi vet att de behöver färdigheter som gör att de kan behandla och förhålla sig till omvärlden de lever i. Vad ska vara kunskap?

   Skolan kan inte bara korvstoppa, eleverna måste lära sig förhålla sig till det de lär sig, visst ingen kan vara kritisk mot något som de inte känner till.

 3. Peter Karlberg

  Diskuterar vi skola i bemärkelsen bara grundskolan eller inkluderas gymnasiet? Gäller det senare så talar vi ju rimligen om allt som en medborgare verkligen behöver för att kunna hantera sitt liv, fungera som en fullvärdig medborgare i ett demokratiskt samhälle, kunna delta i och ta ställning till politik m.m. Att lära att lära är ju då självklart men 12-13 års skolning borde ju ge lite mer.

 4. Ulrika J

  Personligen samtalar jag relativt ofta med mycket unga människor om vad de behöver för kunskaper för framtiden, de säger det med andra ord, men det som nästan alltid kommer upp är läsförståelse, många upplever att de behöver fördjupad sådan. Källkritik, att förstå stilistiska grepp, att kunna tolka vad de ser, hör, läser, upplever i media…det är inte så många som benämner matematik & statistik…det kan ju tänkas vara så att skolan kanske inte går in på det i diskussion utan mest låter eleverna ”räkna oreflekterat” slarvigt uttryckt av mig…men jag upplever att i lästräning lägger skolan oerhört stor vikt vid att läsa mellan raderna, koppla det lästa till verklighet, sådant eleverna kan relatera till och att texter diskuteras…hur ser det ut i matematiken? Är det mest färdighetsträning i själva ”räknandet” i unga skolår? Nog med söndagstankar, nu ska julen här hemma ut!

 5. Pingback: Danne Ström

 6. Pingback: KristinaAlexanderson

 7. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.