Skolbiblioteket min hamn i skollivet

Dialogue Between Two Trees In My Wild River…!!! by Denis Collette…!!!

CC (by, nc, nd)

Jag har alltid bott på skolbiblioteket, så länge jag kan minnas att jag haft ett skolliv. Jag älskar att gå bland böckerna, sitta i lugnet, läsa eller bläddra i en bok. När jag gick på gymnasiet tillbringade jag alla min raster i biblioteket, det var skolan hjärta, där fanns allt.

Passionen för skolbiblioteket har aldrig avtagit, och jag har haft lyckan att få arbeta på en skola som har ett alldeles eget bibliotek, med en alldeles riktig bibliotekarie.

Jag har tillsammans med mina bibliotekarier (Eva, Hanna, Anna, Helena och sedan Hanna igen) planerat och genomfört skolprojekt om allt från fornnordiska gudar till stadsvandringar. Hennes roll är lite olika, men ändå samma:

 • hon fungerar som ett bollplank, som frågande ser på mig men säger aldrig ”det där går inte”
 • jag prövar mina idéer på henne och sedan hjälper hon mig att hitta bra böcker, så att jag kan läsa på,
 • hon hjälper mina elever att hitta bra material, som hon ofta i förväg ställt i ordning

Hon finns alltid där som ett bollplank, under resans gång som en kollega som är sprudlande entusiastisk inför alla mina tokiga idéer. Jag tror aldrig jag vågat så mycket om inte hon funnits där som samtalspartner.

Många gånger har jag önskat att samarbetet skulle kunna vara än närmare, att min bibliotekarie skulle få vara med i hela processen, från att idéen föds till att vi skördar resultatet i klassrummet, så har det dessvärre varit allt för sällan. Tiden har inte räckt till, jag har inte alltid varit så förberedd, inte alltid hunnit med att informera henne. Men några gånger har det skett…

Arbetet som sker i biblioteket är enormt och resursen som min bibliotekarie delar med sig av uppskattas både av mig och mina elever. Ett exempel är:

När min klass, som nu går i trean, gick i ettan fick de i uppgift att göra en statyvandring och för att få gedigen och insatt hjälp samt lära känna biblioteket och vår nya bibliotekarie så fick de och hör och häpna ”hyra henne” en halvtimme för att verkligen få hjälp med informationssökningen. Jag var inte om alla bibliotekarier har den tjänsten på sin lista, men jag kan säga att de gjorde enormt gott för mina elevers synsätt på biblioteket och de som jobbar där. Det var en av de saker som de prisade i utvärderingen, i övrigt tyckte de att uppgiften var ganska beige.

Jag har genom ett nära samarbete med mitt skolbibliotek och min bibliotekarie, kunnat påverka bibliotekets bokhyllor, hittat massor med ljuvliga böcker, fått tips och idéer om nya projekt. Haft en fristad där jag kunnat planera idéer, få gehör och framför allt stöd i arbetet att få fram bra material till skolarbetet. Jag har också alltid fått hjälp med att få kompetent hjälp vid informationssökning och arbetet med elevers arbeten.

Om du jobbar på en skola med ett bibliotek, se till att vårda din bibliotekarie väl, hon/han sitter på oanade resurser. Bjud in bibliotekarien i ditt arbete redan på planeringsfasen, ta hjälp av dem, se dem som en resurs, och använd denna resurs. I biblioteket finns informationskompetensens hjärta, och de som jobbar där får detta hjärta att friskt klappa, och min erfarenhet är att de också förmedlar sin kunskap till oss andra som arbetar/går i skolan, med glädje.

19 tankar kring ”Skolbiblioteket min hamn i skollivet

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Cecilia Bengtsson

  Du är grym! Tack för att du lyfter fram skolbiblioteket/skolbibliotekarien. Super!

 3. Pingback: Anna-Stina Axelsson

 4. Pingback: David Norgren

 5. Pingback: DIK

 6. Pingback: Hanna Johansson

 7. Hanna Johansson, EG

  Men Kristina då, så fiiint skrivet! Jag blir alldelens rörd 🙂 Vi får dock inte glömma att Eva Fredrikzon var den skolbibl du byggde upp ditt sammarbete med på Enskilda Gymnasiet – stort cred till henne! Jätteroligt att du uppskattar skolbiblioteket och skolbibliotekarien så mycket – och att du hittat så många bra samarbeten med denne, oavsett skepnad! Du är en mönsterpedagog att få arbeta med – skulle fler tänka och jobba som du skulle varje dag som skolbibliotekarie vara en fröjd och ett äventyr!

 8. Christer Holmqvist

  Roligt att du lyfter fram den kompetens som bibliotekarier oftast har och hur den kan utnyttjas. Vad som är roligast att läsa och som jag önskar att fler lärare gjorde, är att ställa krav och utmana bibliotekarien. Då kan ni tillsammans nå höjder som ingen var för sig kan nå.

 9. Pingback: Anna Åkerberg

 10. Pingback: Blidvädersgatan

 11. Pingback: Skolbibliotek.se

 12. Pingback: KristinaAlexanderson

 13. Pingback: Kim M Kimselius

 14. Kim M Kimselius

  Mycket bra inlägg. Jag är så glad för mina bibliotekarier som alltid lyckats leta fram de böcker jag beställer. Utan hjälp av de kunniga bibliotekarierna skulle mina historiska äventyrsböcker inte ha blivit så bra. Tack alla bibliotekarier för att ni finns och för det arbete ni gör!

  Tycker det är tråkigt att se hur skolorna satsar allt mindre på skolbiblioteken. Möts av en del skrämmande exempel när jag är ute och föreläser i skolorna. Ni trogna kämpar, stå på er, ni är viktiga! Skolbiblioteken är viktiga för barnens framtid.

  Kram Kim

 15. Stefan Svedberg

  Är dagens lärare framstegsfientliga och totalt ointresserade av IT i skolan? Frågan kan lite tillspetsat ställas mot bakgrund av Skolverkets rapport om IT-användningen i skolan från i år. Enligt rapporten uppvisar våra skolor stora brister, dels vad gäller tillgången på datorer, dels beträffande anvisningar och direktiv (s.k. IT-strategi) om, hur IT ska kunna integreras i den pedagogiska processen. Anledningen till det senare kan enligt rapporten relateras till lärarens förmåga, intresse och tillgång till utrustning. Vidare framgår av Skolverket rapport, att endast en fjärdedel av lärarna använder IT i sin dagliga undervisning. Mot denna bakgrund finns det anledning ställa frågan varför IT-stödet inte utnyttjas mer i våra skolor, i synnerhet som allt fler rapporter vittnar om datorernas pedagogiska mervärde i undervisningen.
  För ett antal år sedan antog jag utmaningen, att genomföra ett IT-projekt på en högstadieskola i Varbergs kommun. Inledningsvis fick 21 elever i årskurs 9 välja bland 19 uppgifter i SO, söka och bearbeta information samt såväl muntligt som skriftligt redovisa resultatet av sitt arbete. Syftet var att undersöka om och i så fall hur eleverna kunde utveckla ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt med hjälp av ett undersökande arbetssätt där IT intog en central roll.
  Resultatet visade, att en majoritet av eleverna klarade de krav som kan ställas på elever i årskurs 9 beträffande kunskaper och färdigheter att sovra och tolka innehållet i valda uppgifter, söka relevant information och besvara/lösa valda uppgifter. Däremot bedömdes flertalet av de deltagande eleverna brista när det gällde att bearbeta vald information, diskutera och reflektera kring svaret/lösningen till vald uppgift, redovisa förståelsekunskaper och presentera resultatet av sitt arbete så att det leder till ökad förståelse och höjt intresse för ämnet. Endast två av de 21 deltagande eleverna i denna studie bedömdes nå upp till de krav, som kan ställas på ett källkritiskt förhållningssätt (”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktningen att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt”).
  Min slutsats är, att datoranvändning i skolan förutsätter tydligt formulerade strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar. För att stimulera ett källkritiskt och reflekterande lärande med datorstöd krävs väl genomtänkta pedagogiska insatser redan tidigt i utbildningen. Varför inte redan i förskolan?

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Jag instämmer i att skolan måste arbeta med ett medvetet arbetssätt för att utveckla elevers lärande. I det arbetet är ett nära samarbete med biblioteket och bibliotekarien i skolan A och O.

Kommentarer inaktiverade.