Dagsarkiv: 29 januari 2010

Vill vara mer än en ”nytänkade lärare”!

I en kommentar skriver MacDanne att det är viktigt att skolan ”slutar bromsa upp eleverna i deras utveckling” Vidare säger han:

”Om man inte tar död på denna kunskapstörst, så kommer barnen att vilja lära sig mer. Vi måste bara ha ett skolsystem som inte hämmar barnen, eller bromsar upp dem.”

Igår till frukost, hade jag och Pernilla sällskap av en projektledare från GRUL. Vi satt och diskuterade skolan och hur skolan kan arbeta för att utveckla elevers kunskaper, och utmana deras utveckling. Grul som gjort sig kända genom sin spelmetodik, vilket är ett underbart sätt att få elever att reflektera över stora som små frågor. (Kolla in Grul:s speldatabas, en guldgruva!)

Samtalet kom naturligtvis in på metod, hur lär vi ut? Vilka metoder använder vi i skolan? Samt varför? Hur ska vi lära ut för att barnen ska lära sig fungera i dagens informationstäta samhälle? Vad skapar stimulans för lärande? Hur väcker vi lust, och hur bevarar vi barnens nyfikenhet?

Det jag gör i skolan upplevs av kollegor som ”flashigt”, som om jag bara ”vill vara modern och nytänkande”. Men mina drivkrafter har inget med ”flashig-het” att göra, för jag vill att mina elever ska lära sig lära, och få en vilja att fortsätta lära för livet. Jag vill att mina elever ska fortsätta känna kunskapstörst, och en lust inför att lära mer och sedan ännu mer.

Och jag tror att om jag ska nå de målen, måste jag utmana mig själv, mina elever och arbeta med material, och metoder som ger dem färdigheter för att klara sig i en digital vardag.

Surrealism as an influence !!! ……….. you either get it or you don’t.

by philipb1383 CC (by, nc, sa)

Hur får vi elever att lära mer?

Student and Teacher by Wonderlane CC (by)

Hur skapar skolan kan de bästa förutsättningarna för lärande? Det är en fråga som ständigt diskuteras. I Anna Wernnbergs avhandling, som studerar elevers lärande på lektioner, belyses just denna fråga och i abstracten till hennes avhandling står:

”En del hävdar att ett botemedel vore att införa tydliga och mätbara kunskapsmål i ämnet, kunskapskrav som inte ger stort tolkningsutrymme till läraren. Andra hävdar att en läroplan borde vara något som lärarna ”äger” och utvecklar eftersom kunskapsmål som beskrivs på en nationell nivå inte kan fånga den komplexitet som existerar i skolan när det kommer ner till villkor och realisering av mål i olika klassrum.”

Att det i skoldebatten kommer det ofta fram enkla lösningar, som fler och tydligare mätbara mål, på hur vi ska öka elevers lärande, för att få bättre resultat på PISA studier etc, och då är det skönt att läsa om en avhandling som menar att lärandet kräver mer än bara tydliga, och fler mål, det kräver medvetna och kompetenta lärare och att lärarna arbetar med ett reflekterande arbetssätt där de äger och utvecklar läroplanen.

Så här står det i artikeln Ämnesinnehåll i närstudie 

”För att eleverna ska prestera bättre räcker det inte med att enbart förtydliga eller utöka målen. Man måste också veta vad eleverna behöver lära sig, och den frågan måste lärarna själva äga och utveckla genom sin yrkeskompetens. ”