Hur får vi elever att lära mer?

Student and Teacher by Wonderlane CC (by)

Hur skapar skolan kan de bästa förutsättningarna för lärande? Det är en fråga som ständigt diskuteras. I Anna Wernnbergs avhandling, som studerar elevers lärande på lektioner, belyses just denna fråga och i abstracten till hennes avhandling står:

”En del hävdar att ett botemedel vore att införa tydliga och mätbara kunskapsmål i ämnet, kunskapskrav som inte ger stort tolkningsutrymme till läraren. Andra hävdar att en läroplan borde vara något som lärarna ”äger” och utvecklar eftersom kunskapsmål som beskrivs på en nationell nivå inte kan fånga den komplexitet som existerar i skolan när det kommer ner till villkor och realisering av mål i olika klassrum.”

Att det i skoldebatten kommer det ofta fram enkla lösningar, som fler och tydligare mätbara mål, på hur vi ska öka elevers lärande, för att få bättre resultat på PISA studier etc, och då är det skönt att läsa om en avhandling som menar att lärandet kräver mer än bara tydliga, och fler mål, det kräver medvetna och kompetenta lärare och att lärarna arbetar med ett reflekterande arbetssätt där de äger och utvecklar läroplanen.

Så här står det i artikeln Ämnesinnehåll i närstudie 

”För att eleverna ska prestera bättre räcker det inte med att enbart förtydliga eller utöka målen. Man måste också veta vad eleverna behöver lära sig, och den frågan måste lärarna själva äga och utveckla genom sin yrkeskompetens. ”

6 tankar kring ”Hur får vi elever att lära mer?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: Danne Ström

  4. Pingback: KristinaAlexanderson

  5. MacDanne

    Jag anser att det ofta räcker med att sluta bromsa upp eleverna i deras utveckling. Titta på mindre barn. De är nyfikna på allt. De lär sig krypa, gå, prata och ställer tusentals frågor.

    Om man inte tar död på denna kunskapstörst, så kommer barnen att vilja lära sig mer. Vi måste bara ha ett skolsystem som inte hämmar barnen, eller bromsar upp dem. Det får aldrig bli så att de som är duktiga inom ett visst ämne, måste vänta in de som ligger efter. Om de inte längre får utvecklas inom sitt ämne, så kommer de snabbt att tappa intresset för det.

Kommentarer inaktiverade.