Dagsarkiv: 31 januari 2010

Rätt undervisning?

Wormhole by Paco CT CC (by, nc, sa)

Jag läser Lösenordsundervisning, och inser Alla borde ägna sig åt lösenordsundervisning, ALLA! Men jag stannar inte där utan kommer att undra varför är undervisning så ofta inriktad på att eleverna ska hitta skolans lösenord, hitta rätt svar, lärarens lösenord, lärobokens lösenord.

I mötet med mina elever vill jag få dem att berätta om sina vägar, så att jag kan få pröva, och få se ett annat perspektiv, en annan väg, en annan lösning. Ett lösenord som jag kanske glömt, eller inte längre minns, eller ännu bättre ett som jag inte hört förut.

Varför är inte läroböcker kontruerade så att elevernas lösningar är möjliga att pröva, smaka på och utforska, varför finns det bara ”en riktig” lösning i de flesta läroböcker? Svaret kanske är ett, men vägarna dit måste och ska vara många.

Lösenordsundervisning, ja visst, men låt oss för gud skull låt oss se många lösningar, och många vägar till kunskap.

Lyft blicken och se möjligheterna

Projector and Screen by Chris Campbell cc (by, nc)

Jag läser om lärarutbildningarna är ur fas med it-utvecklingen och får stöd för min bild på bristerna i skolans it användning:

– Enskilda lärare stöter hela tiden på svårigheter.

Sedan är det svårt att få till fungerande utrustning. Ann-Britt Enochsson berättar om när hon skulle hålla en lektion för lärarstudenter och fick boka filmkanon i förväg, hämta utrustning på flera håll och använda sin egen dator.

/…/ Det är viktigt att få IT att fungera i praktiken! /…/

– Teknikstrul är en väldigt stor del i skepticismen mot IT-teknik. Det dämpar entusiasterna och hur ska det då inte vara för dem som inte kan tekniken, säger Ann-Britt Enochsson. Dialogen mellan teknikerna och lärarutbildningarna måste därför bli bättre.

Dessutom visar artikeln på det som it är liktydigt med i skolan nämligen administration och kommunikation, från skolan till föräldrar och elever (antar jag för det framgår inte i artikeln)

Jag reagerar dock på att it i skolan bara skulle vara program, och pedagogiska sådana, det låter lite som en förlegad syn på hur tekniken (ett ord som jag helst inte tar i min mun) bara kan vara färdig lösningar i en burk. Se på alla de resurser som finns på nätet, titta t.ex. på it-mammans senaste inlägg om att göra serier på nätet, som enkelt kan användas för att tolka, redogöra för en texts innehåll, och samtidigt använda och lära sig om elevernas moderna hjältar.

Fast kanske är det jag som läser artikeln med mina ”jag-hatar-att-bli-styrd-av-lärobok-program-i-min-undervisnings-ögon”, för jag vill vara fri, kreativ och få skapa, och ta det som passar mig bäst, och fungerar bäst i min situation, för mina elever.

Men kontentan håller jag med om lärarutbildningen, och inte bara lärarstudenterna utan även alla verksamma lärare måste lyfta blicken och se möjligheter i den nya tekniken. Stöd lärare newbies (sudenter) såväl som oldies (verksamma) ge dem tilltro, och kunskaper om hur de kan använda it i undervisningen. Ge dem nya verktyg för att klara att förbereda elever för framtiden.

Men den centrala frågan kvarstår:

Men för att påverka undervisningen och pedagogiken, behöver IT-användningen komma in i ämnesundervisningen.

Hur gör man det? Och vilket stöd finns för det i lärarnas vardag?