Mina elever på Internetta #indpres

Ska man tvinga elever att blogga? Var en av de frågor, som mina elever ville diskutera på Hej skolan dags att Internetta, och jag blev genast generad. Jag känner hur jag rodnade, och helst ville jag gömma mig.

Mötesformen Open Space bygger på att deltagarna väcker de frågor som de vill prata om utifrån ett i förväg bestämt tema. Så naturligtvis ska klart att mina elever ska kunna väcka vilka frågor de vill. Men med Mauritz inlägg Blogg i skolan kräver genomförande med precision i nära minne så inser jag att mina elever inte alls behöver vara lika förtjusta i bloggen som pedagogiskt verktyg som jag är.

Mina elever sätter sig naturligtvis tillsammans i gruppen ”ska man tvinga eleverna att blogga?” Jag står på avstånd och ser dem riktigt gå igång. Jag står där och stolt beundrar dem, där sitter de: Rebecka, Louise, Caroline, Emelie, PaulinaNicole och pratar om fördelar och nackdelar med att använda sociala medier i skolan, och de har själva väckt frågan, det är stort!

Internetta 2010 #indpres

Från diskussionen kommer det fram att de upplever det som väldigt jobbigt när skolan, läs svenskämnet, flyttar in på Facebook. De fick nämligen i uppgift av mig att publicera sina moderna manifest i valfritt socialt medium (twitter, facebook eller blogg), några valde blogg, men de flesta Facebook. Samtalet handlar om att Facebook är privat och kompisar, där ska inte skolan vara. Och det blev för mycket när de skulle stå för så larviga saker som att de tyckte att ”man borde annektera Norge”. Det var att går för långt. Jag lyssnar, ler lite och tänker: Åh, va de är underbara.

Samtalet pågår länge, och väldigt indignerat. På twitter får jag resultatet när Simon Winter(@infontology) twittrar ut ”Är det rätt att tvinga elever att blogga? Ja säger eleverna…”.

Jag lyssnar, när de får en fråga av en lärare om hur han ska göra för att få bra betygsunderlag på sina elever, och svaret som kommer förvånar mig enormt: ”Låt dem blogga, då kan du se vad de gör…”

När jag senare på kvällen ber mina elever om hjälp på vilka infallsvinklar som de anser att mötet belyste så kommer en tweet från Madeleine med följande nyckelord ”kommunikation och förståelse lärare-elever är viktigt… förmedla it-kunskap, hjälpsam, källkritik, fler datorer i skolan”. Det sammanfattar i korthet vad mina elever och andra elever belyste som viktiga aspekter på Intenettandet i skolan.

Naturligtvis var det många andra frågor som diskuterades läs @copylindas inlägg på Stjärnkikarna Hej skolan dags att Internetta- debatten har börjat.

4 tankar kring ”Mina elever på Internetta #indpres

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: Hej skolan, dags att Internetta! Dagen efter. | Internetdagarna

Kommentarer inaktiverade.