Dagsarkiv: 14 februari 2010

Källkritik i skolan, hur?

Jag har ända sedan i tisdag efter Hej skolan dags att internetta, velat skriva något klokt, insiktsfullt och genomtänkt om källor och källkritik.

I synnerhet ville jag gärna får delge er alla en mycket tänkvärd reflektion från en av mina briljanta elever Rebecka Gustafson [Madeleine, twittrade om det] som på frågan om när man ska börja med källkritik så klokt och genomtänkt sa

”så snart man börjar använda källor bör man börjar arbeta med källkritik.”

Ända tills idag har jag tänkt och tänkt men inget har kommit och då kom ett inlägg av Cecilia Bengtsson på Skolbibliotek Öst:s blogg om Källkritik. Ett bra inlägg, som fick mig att bli beklämd när jag läste om Jenny Engström (skolbibliotekarie i Umeå) som säger

”jag gillar diskussioner om källkritik och punktinsatser när en elev når nya insikter till exempel om skillnaden mellan att söka fritt på nätet och i en databas.” [min redigering]

Att en bibliotekarier beskriver sitt arbete med att hjälpa en elev som en ”punktinsatser” gör mig förtvivlad. Källkritik, och informationssökning, som ingår i varje fördjupning på gymnasiet, bör lärare genomföra i samarbete med skolans bibliotekarier. Ett samarbete som ska vara naturligt, och så väl inarbetat att våra elever vet och förstår att vi alltid arbetar tillsammans. Det ska inte handla om punktinsatser. Det ska vara ett medvetet och ett genomtänkt arbete som vägleder skolans arbete i att lära elever bli kompetenta att söka information medvetet och källkritiskt. Ett sånt arbete kräver samarbete, mellan lärare och bibliotekarier, inget annat.

Att bli medveten i förhållande till de källor, och det material som vi använder i skolan kräver träning, övning och tid. Visst är det så att det också kräver en viss grad av mognad och insikt. Kunskap är A och O för ingen kan förhålla sig kritisk mot något som de inte känner till, eller? Den träningen, övningen kan vi gemensamt skapa bästa förutsättningar för om vi hjälps åt, skapar förutsättningarna tillsammans.

Stefan Pålsson tar fram i sitt inlägg livskunskap inte bara teknik att

[via Christer Holmqvist] guided inquiry, ett arbetssätt som bland annat förs fram av biblioteksforskaren Carol Kulhthau, i många sammanhang har visat sig vara ett väl fungerande och inspirerande arbetssätt. Läraren och skolbibliotekarien arbetar tillsammans och tränar eleverna söka, värdera och tolka information, att samarbeta och att utveckla sin förståelse av problemställningar och frågor.

Oh my God I look Cute!! by creativesam CC (by, nc)