Dagsarkiv: 15 februari 2010

Att vara lärare, vad är det?

Att vara lärare det är att ge alla de elever som jag möter de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det handlar om att se dig och dig, och uppmuntra dig att komma ett steg längre än vad du hade gjort om jag inte sett dig, om jag inte trott på dig och din kapacitet. Att vara lärare handlar om att våga ge:

  • kunskap
  • medmänsklighet
  • tilltro
  • lite av sig själv
  • ett lyssnade öra
  • möjligheter
  • en atmosfär där du kan lyfta

Att vara lärare handlar om att vara ödmjuk inför det lilla. Inför det rynkade ögonbrynet, den lilla frågande blicken, att skapa en atmosfär där alla känner att de kan ta plats, finnas och våga växa.


Att vara lärare det är svårt.

Du är stolt, varför får du inte vara det?

Jag är en lärare som till stor del har flyttat min undervisning från det slutna klassrummet till det mer öppna nätet. Alla, som vill, kan se vad mina elever gör, och vad de säger och inte säger om uppgifter och delvis om mig.

by Kevin N. Murphy CC (by)

Jag är stolt över att mina elever, vågar, kan och vill vara så öppna, att de har mod och tilltro till mig, och mitt sätt att undervisa och mitt sätt att lägga upp min undervisning.

Jag tycker att en viktig del av mitt arbete, och deras arbete på nätet är att stöda varandra, hjälpa varandra, och jag tror på att om jag lyfter en så lyfter den i sin tur en annan och tillsammans blir vi alla gladare, lyckligare och kommer längre. Mina elever blir mer framgångsrika och lär sig mer.

När jag pratar om mitt arbete tar jag ofta fram situationer där mina elever faktiskt hjälper varandra, lyfter fram varandras förtjänster och stödjer varandra, se till exempel följande inlägg och kommentarer Därför är det med djup besvikelse blir inse att så är inte alls alltid fallet. Kan man så ger man varandra tjuvnyp, och gärna i slutna forum och irl, när jag inte är där.

Jag menar inte att alla måste älska det jag gör, eller hur jag gör det, men jag tillåter inte att mina elever förminskar varandras arbeten, så om du inte kan låta mig, eller dina kamrater vara stolta över det som de har åstadkommit, så är det din förlust, och jag tänker inte på några villkor låta den bli min eller någon annans.

”Every society is four missed meals away from anarchy” @klang67

Det är mitt ansvar, men jag behöver din hjälp så att vi inte missar fler måltider…