Dagsarkiv: 23 februari 2010

What world are we preparing our children for?

Idag var jag på ett seminarium arrangerat av ComputerSweden om It i skolan, och som keynote speaker var Richard Gerver, inbjuden. Med sin presentation väckte han många tankar och funderingar.

Richard Gerver

Vilken värld förbereder vi våra barn för?
Vad vet vi om framtiden, och vad den kräver av våra barn? Mycket lite och det illustrerade Garver genom att citera en tidningsrubrik från 1949 som löd ”I framtiden kommer det att finnas datorer som väger mindre än 1,5 ton”. Det var 1949, vilken framtid som menas med framtiden är inte klart, men vi vet att idag bär vi datorer i fickan, i form av mobiltelefoner.

En annan hissnade tanke är att för bara 30 år sedan var internet inte ens tänkbart för oss. Och idag kan vi inte tänka oss en vardag utan det. Hur kan vi då förbereda barnen idag för den framtid som kommer imorgon och som vi vet inget eller väldigt lite om? Och vilken teknologi ska finnas i den skolan, frågade sig Gerver?

Är Interaktiva Smartboards det som verkligen behövs? Och hur skiljer den sig egentligen från en vanlig svart tavla? Hur ska vi använda resurserna bäst, och vad behöver egentligen skolan? Var frågor som han fick oss att fundera kring.

Gör skolan idag samma sak som för hundra år sedan?
En annan sak som fick mig att fundera var när Richard Gerver frågade oss, om en läkare för 100 år sedan skulle komma in på en akutmottagning på ett modernt sjukhus, skulle han då han då veta precis vad som gällde? Antagligen inte. Om vi skulle göra samma tankeexperiment med en lärare, ja då skulle han veta precis var han hörde hemma, varför är det så?

Garver problematiserade med visade också på vilka möjligheter, som användandet av it i skolan skulle kunna ge. Berättelsen om hans trettonåriga dotter som i second life, designade kläder som hon sedan sålde i sitt eget virtuella företag, visade på den initiativförmåga som unga har, och som tekniken och de tekniska möjligheterna skapar.

Frågan är hur vi i skolan anammar denna nyfikenhet så att vi kan får eleverna att utmana sig i sitt lärande, så att de kan bli förberedda för den framtid som är deras…

Creative Commons hjälper elever

Idag har jag skrivit ännu ett inlägg på Kolla Källans Idélåda, som jag vill puffa för. Det handlar om Creative Commons, och varför du ska lära dina elever detta licenssystem.

Vad är Creative Commons?

Creative Commons är ett licenssystem, som innebär att den som har upphovsrätten till ett verk, låter andra använda verket under vissa villkor. Det finns sex olika licenser, som alla tydligt och konkret beskrivs i Länkskafferiets guide om Creative Commons.


no two alike by Ed from Ohio CC (by, nc, sa)

Vill du veta mer om hur du ska söka efter bilder på flickr kan jag puffa för mitt inlägg till Cecilia om Hur väljer jag bilder till min blogg 🙂

Sedan vill jag gärna än en gång puffa för min lilla lathund som du hittar här: lathund till elever version 2.0