What world are we preparing our children for?

Idag var jag på ett seminarium arrangerat av ComputerSweden om It i skolan, och som keynote speaker var Richard Gerver, inbjuden. Med sin presentation väckte han många tankar och funderingar.

Richard Gerver

Vilken värld förbereder vi våra barn för?
Vad vet vi om framtiden, och vad den kräver av våra barn? Mycket lite och det illustrerade Garver genom att citera en tidningsrubrik från 1949 som löd ”I framtiden kommer det att finnas datorer som väger mindre än 1,5 ton”. Det var 1949, vilken framtid som menas med framtiden är inte klart, men vi vet att idag bär vi datorer i fickan, i form av mobiltelefoner.

En annan hissnade tanke är att för bara 30 år sedan var internet inte ens tänkbart för oss. Och idag kan vi inte tänka oss en vardag utan det. Hur kan vi då förbereda barnen idag för den framtid som kommer imorgon och som vi vet inget eller väldigt lite om? Och vilken teknologi ska finnas i den skolan, frågade sig Gerver?

Är Interaktiva Smartboards det som verkligen behövs? Och hur skiljer den sig egentligen från en vanlig svart tavla? Hur ska vi använda resurserna bäst, och vad behöver egentligen skolan? Var frågor som han fick oss att fundera kring.

Gör skolan idag samma sak som för hundra år sedan?
En annan sak som fick mig att fundera var när Richard Gerver frågade oss, om en läkare för 100 år sedan skulle komma in på en akutmottagning på ett modernt sjukhus, skulle han då han då veta precis vad som gällde? Antagligen inte. Om vi skulle göra samma tankeexperiment med en lärare, ja då skulle han veta precis var han hörde hemma, varför är det så?

Garver problematiserade med visade också på vilka möjligheter, som användandet av it i skolan skulle kunna ge. Berättelsen om hans trettonåriga dotter som i second life, designade kläder som hon sedan sålde i sitt eget virtuella företag, visade på den initiativförmåga som unga har, och som tekniken och de tekniska möjligheterna skapar.

Frågan är hur vi i skolan anammar denna nyfikenhet så att vi kan får eleverna att utmana sig i sitt lärande, så att de kan bli förberedda för den framtid som är deras…

3 tankar kring ”What world are we preparing our children for?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: Konsten att bli förstådd « Cecilias tankar

Kommentarer inaktiverade.