Ett dilemma för skolan/rektorn…


Stairways to heaven by anguila40 / Alejandro Groenewold Very busy . Sorry

CC (by, nc, nd)

Jag läser på BEO:s blogg om yttrandefriheten i skolan, som kan leda till kränkningar. BEO har i sitt inlägg tagit upp ett intressant dilemma för skolan nämligen när yttrandefriheten krockar med rektors/skolan skyldighet att förhindra att elever blir kränkta i skolan.

”Om du som rektor säger nej till partier som Nationaldemokraterna att få tillträde till skolans lokaler för att informera eleverna om sin politik och samtidigt släpper in andra partier innebär det att du bryter mot yttrandefriheten.

Ditt val är alltså: Antingen släppa in alla partier eller säga nej till alla partier. Så måste man tolka Justitieombudsmannens beslut angående en gymnasieskola i Karlskrona. Men att förbjuda alla partier känns inte heller förenligt med det demokratiuppdrag som skolan har.”

Det intressanta är dock att det i skolans/rektors uppdrag ligger att enligt skollagen

”förebygga och förhindra kränkande behandling är tydlig. Du ska som rektor se till att elever inte utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.”

Vilket ett besök av vissa politiska partier skulle kunna innebära, åtminstone för vissa grupper av elever. Hur gör skolan då, när två demokratiska ideal så tydligt står mot varandra… undrar jag…

BEO:s svar är tydligt, medier får utesluta partier, för att förhindra kränkningar, det borde skolan också få, men frågan man måste ställa sig är hur långt ska det mandatet gå, och ska det finnas gemensamma regler eller ska det vara upp till varje skola/rektor/kommun?

Sedan undrar jag en del över det att rektor ska förhindra att elever utsätts för kränkande behandling, hur långt ska rektor kunna gå där, naturligtvis ska inte olagligheter få förekomma, men kan rektor för att förhindra kränkningar beslagta t.ex. mobil, laptop, förorda en viss sorts undervisning?

Många frågor, undringar väldigt få svar, får leta vidare…

Kanske ska det vara såsom den italienska åklagaren säger i DN:s artikel Googledirektörer dömda för video:

– Ett företags rättigheter kan inte segra över en människas värdighet. Denna dom sänder en klar signal, sade åklagaren Alfredo Robledo

2 tankar kring ”Ett dilemma för skolan/rektorn…

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.