månadsarkiv: mars 2010

Nationella provet ännu en vända

Gårdagen var lång, och underbar. Tänk vilka kloka elever jag har, den ena är klokare än den andra. Vi ägnade hela lektionen åt att titta igenom text för text, ta ställning till hur den belyser temat ”oss emellan”. Vi tittade på olika infallsvinklar prövade olika idéer om texterna.

Samtalet i klassrummet var öppet och kändes ärligt. Mina elever och jag kunde ärligt, kanske för första gången, säga att vi tyckte olika. Sådana texter som jag gillar, ogillar de, och kanske tvärtom.

Jag njöt, och minnet av stunden samtalet får mig att njuta än en gång…Naturligtvis kom frågan om elever kan använda ”egna” datorer, som hjälpmedel vid Nationella provet upp, och jag som lovat mig själv att inte lägga mig i blev som vanligt alltför engagerad, men jag tycker att det är märkligt att elever ska sättas i en situation där de inte får använda det verktyg som jag i min skrivande vardag inte skulle kunna vara utan.

Ett verktyg som underlättar för mig att:

 • redigera i texterna,
 • enkelt flytta om hela textstycken utan att behöva skriva om allt
 • läsa mina elevers texter
 • få överblick
 • snabbare/enklare läsa de 32 texter som jag ska bedöma

Så jag hoppas, innerligt att mina elever ta saken vid hornen, och kollar upp hur skolor som har infört ”en till en” gör, tar de in alla datorer innan skrivningen och kontrollerar så att inga dokument finns på hårddisken, eller tillåter inte de eleverna att använda datorer vid Nationella prov? Eller hur gör de?

Varför är inte en egen dator en lika stor självklarhet som en miniräknare? Och blir det någonsin en självklarhet? Tänker genast på Klangs inlägg om föreläsare som förbjuder laptops och att en dator hotar, och förändrar och skapar en ny maktordning i klassrummet, och den skrämmer. Egentligen är det inget nytt att mina elever kan fly från mitt ihållande malande in i en annan värld, men det blir så mycket tydligare när man har en grupp med laptops framför sig.

Jag inser trött att det är långt kvar innan jag arbetar på en arbetsplats där det är naturligt att en elev har varsin dator, men hoppas innerligt att mina elever vinner kampen 2010.

En grundlig genomgång av en blogg del 1

Jag har uppdaterat mig på Internetkunskaps filmer för ungdomar och till min glädje har de inlett en bloggskola. Den senaste om som heter ”Bloggskola- del 1- så funkar det” är en grundlig genomgång av vad en blogg är. Bloggen är ett verktyg för publicering… Filmen visar allt från bloggrullen, till kommentarerna och pingar och trackbacks.

Filmen är en tydlig genomgång av bloggens olika delar, och vilka delar som en läsare möter på en blogg. En film för alla som aldrig tidigare sett en blogg. Med bra förklaringar av de olika menyblock (widgets), begrepp som etiketter och kategorier.Jag hoppas att nästa film i bloggskolan kommer att ha information om andra viktiga delar, som att en blogg bör har en sida som presenterar bloggaren, bloggen syfte etc. (Om inte annat för att det underlättar läsarens förmåga att förhålla sig till den information som finns på bloggen (källkritik)). Men eftersom film ett avslutas med ett löfte om att vi ska få tips om vad vi bör tänka på när vi sätter upp en egenblogg, så känns det lovande.

Att arbeta med youtube källkritiskt

Idag handlar mitt inlägg på Kolla Källans idélåda om Två filmklipp på Youtube- en källkritisk idélektion och det inlägget tycker jag naturligtvis att du ska läsa, en liten puff för att locka dig dit

Naturligtvis bör du tillsammans med dina elever också följa upp Vinnarums slogan att ”vi finns på google” och tillsammans med dina elever googla Vinnarum.

Det gjorde jag och fick som femte träff upp inlägget ”Vinnarum” av Nikke Lindqvists, som är sökoptimeringsexpert och han påstår att webbplatsen ”Vinnarum” inte alls hänvisar till en kommun i Småland utan till en spelsajt.

Har Nikke Lindqvist rätt eller inte? Låt eleverna belägga det med stöd av Vinnarums filmer och hemsidan Vinnarum.se

Hur man tittar på ett youtube-klipp källkritiskt kan du läsa i mitt inlägg på Kolla Källans idélåda

Två filmklipp på youtube -en källkritisk lektionsidé

Jag har fått önskemål, från läsare om att jag ska skriva ett inlägg om ett tydligt källkritiskt exempel. Idag har jag valt att skriva om en källkritisk idé utifrån ett exempel från Youtube.

Youtube som källa

Youtube är en källa som barn och ungdomar använder mycket, men jag är inte alls så säker på att de har utforskat källan så ingående, som de kan behöva göra för att kritiskt kunna granska ett klipp från Youtube.

Två filmer om Vinnarum

I det här exemplet har jag valt att utgå från två filmer, som i stort sett är identiska och som båda ligger på Vinnarumkommuns kanal på Youtube. Youtube är en webbplats, som fungerar som en plats, en kanal där vem som helst kan skaffa sig ett konto för att lägga upp sina filmer, eller videoklipp. Vi kan även titta på filmklipp på Youtube men för det behövs inget konto, utan alla filmer och filmklipp som ligger på Youtube är tillgängliga för alla.

Vinnarum

Vinnarum av kalexanderson CC (by, nc)

Två filmer om Vinnarum

Idag, den 30 mars 2010, finns det två filmer på Vinnarum kommuns kanal på Youtube. Den första filmen laddades upp den 10 februari 2010 och heter Vinnarum och den andra heter Vinnarumkommun_08mars_11.20.mov och laddades upp den 9 mars.

Innehållet i filmerna

Innehållet i båda filmklippen är i stora drag: en man, som går genom snön, mot en vägskylt och pratar om vad Vinnarum är, sedan sitter han i en soffa och pratar om Vinnarum, med vägskylten i bakgrunden. Det enda som skiljer klippen åt är slutet. Det första klippet, som laddades upp den 10 feb, slutar med texten ”Vinnarum- Här är alla vinnare”, medan det andra klippet, som laddades upp den 9 mars, avslutas med texten ”Vinnarum – Smålands bäst bevarade hemlighet, vi finns på google”.

I det källkritiska arbetet utgår jag alltid från Kolla källans lathund, men när det kommer till filmklipp brukar jag göra några små avsteg, och börja med att låta eleverna besvara följande frågor:

 • Vad ser de?
 • Vad handlar filmen om?
 • Vilka människor är med i filmen?
 • Vad är det för sorts film?
 • Vad vill de som skapat filmen uppnå?
 • Vilket syfte har filmen?

Tittar vi på filmerna, som ligger på Vinnarum kommuns kanal, så tycks de ytligt sett kan vara en kort presentation av kommunen Vinnarum. I filmen beskrivs Vinnarum som ”en liten plätt /…/ en riktigt jackpot”. Naturligtvis måste eleverna se filmen flera gånger för att de ska kunna uppfatta vad som sägs, kunna bilda sig en uppfattning kring vem mannen i filmklippet är, samt vilket syfte som filmen egentligen har. Frågor som eleverna också bör fundera kring är:

 • Vad säger mannen? Varför?
 • Vem är han?
 • Och vem/vilka är filmens avsändare?

Avsändaren till filmen tycks vara Vinnarum kommun.  Båda filmerna handlar dessutom om Vinnarum kommun. Men är det är så? Och vad vet vi egentligen om avsändaren? Det kan vi undersöka tillsammans med våra elever, genom att ta reda på vem/vilka som står bakom ”kanalen” Vinnarumkommun på Youtube?

Vilka står bakom kanalen?

Information om det hittar du genom att klicka fram Vinnarum kommuns sida. Här kan vi se den information som de som står bakom sidan valt att presentera:

 • Namn?
 • Yrke?
 • Webbplats?
 • Intressen?
 • etc

Jag tycker att vi ska få våra elever att funderar på om de kan lita på den här informationen? Och om så varför kan de det, respektive varför inte?

Visa även ”statistik och data” för klippen

I samband med ett källkritiskt arbete på Youtube tycker jag också att du bör passa på att visa eleverna möjligheterna att se statistik om klippet, visa att de kan se vilka som länkat till klippet, hur många gånger klippet visats etc. All den informationen finns under fliken ”statistik och data”.

Under fliken ”statistik och data” till filmklippet som lades upp den 10 feb kan vi se att den första hänvisningen kommer från webbsidan vinnarum.se.

Granska webbplatsen

Låt sedan eleverna ta reda på mer om vad Vinnarum är och en bra början för att söka information om Vinnarum bör vara deras egen webbplats vinnarum.se.

Den webbplatsen skulle jag låta eleverna granska, med hjälp av Kolla Källans lathund. Låt eleverna ta reda på vem står bakom sidan? Finns det kontaktuppgifter? Hur är språket? Vad är det för innehåll? Trovärdigt eller inte? Vilket syfte har egentligen sidan?

En spelsajt eller inte?

Naturligtvis bör du tillsammans med dina elever också följa upp Vinnarums slogan att ”vi finns på google” och tillsammans med dina elever googla Vinnarum. Det gjorde jag och fick som femte träff upp inlägget ”Vinnarum” av Nikke Lindqvists, som är sökoptimeringsexpert och han påstår att webbplatsen ”Vinnarum” inte alls hänvisar till en kommun i Småland utan till en spelsajt. Har Nikke Lindqvist rätt eller inte? Låt eleverna belägga det med stöd av Vinnarums filmer och hemsidan Vinnarum.se.

Med hjälp av det underlag som du tillsammans med eleverna tar fram kan ni sedan föra ett samtal kring vikten av att vara källkritisk mot både webbplatser och filmklipp. En avslutande fråga kan kanske vara: Skulle du satsa dina pengar i Vinnarum?

Wikipedia är en viktig källa i skolan

Inledningen till mitt gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg

Hur ska man som lärare förhålla sig till en källa som Wikipedia? En källa som vem som helst kan redigera i, som vem som helt kan bidra till, som har som mål att samla all världens kunskap. Hur ska vi förhålla oss till en källa, som är så naturlig och självklar för våra elever att om det inte står på Wikipedia, så finns det inte?

men läs hela mitt gästinlägg Belys Wikipedias storhet i skolan på Wikimedias blogg…

Hjälp mig med ”texter” till Nationella provet

Jag har funderat mycket kring det vidgade textbegreppet, i synnerhet inför det Nationella provet i svenska och hur begränsade texterna är i texthäftet. Alla texter är tryckta, och materialet som finns att tillgå är endast tryckt.

Det pratas om att vi i skolan ska arbeta med det vidgade textbegreppet, och uppmuntra eleverna att arbeta med många olika sorters texter såsom:

 • filmer
 • animationer
 • musik
 • radio
 • etc

Sedan är det som eleverna möter främst traditionell text. Det underlag som skickas ut är tryckt. Var är det vidgade textbegreppet? Det finns i bilderna, javisst men resten av texterna, är ju ”vanlig” text. Hur är det med det vidgade textbegreppet?

Jag vill som sagt få tips om länkar till andra texter, idéer kring vilka filmer, animationer som kan ingå i temat oss emellan. Själv tänkte jag visa nedanstående animation som till exempel:

Second Wind from Ian Worrel on Vimeo.

Men vill använda än mer rörliga texter i Nationella provet alltså…

Kanske kan vi tillsammans skapa ett material tillsammans med texter som kan ingå i det vidgade textbegreppet …

Temat är ”Oss emellan”, snälla hjälp mig, och mina elever …

Kristina

”Irl ska bort” #wpgirls

Ägnar lördagen och söndagen åt att bli en av wpgirls, en häftig grej, och har just installerat en ny WordPress installation.

När vi ska skapa konfigurationsfilen, så blir något fel, men det rättas till genom att

”irl ska bort, vi ska ut på nätet”

Det är kanske det som är grejen med att bli en ”wpgirl” att ”irl ska bort”.

Att installera WordPress sammanfattar @sessan med orden:

”Den här gången tog det flera timmar att få till en installation, men det är för att vi är så petiga, nästa gång går det på fem minuter”

Det känns lite tveksamt just nu, för jag tycker det är svårt, avancerat, spännande, roligt och som en riktig utmaning….

Det här är pipnsamt, inte roligt att publicera

Jaha, tejpa för backspaceknappen löd uppmaningen på Twitter – ahhh rtedan här var jag väldigt nära backspacekanappen – se här avslöjas jag driekt. Jag snitter och småfnittrar för mig själv när jag inser vad hemskt det er ut – röda streck under var och vartannat ord – huuu! Smatdiigt – nääääääääääää samtidigt går ett ljudklipp bakom dokumentet so jag skriver. Klockan är alldeles för myckset. 23.23 – den tiden är alledeles frö sent för mig. Jag kanske kan skylla på klockaslaget då texten är rent förskräcklig – till formen. Ooooops där tryckte jag p å backspaeknappen – – busted! Det är är förskräckligt. Medvetet drar jag ner på hastigheten när jag skriver – för jag skriver väldigt fort när jag väl lagt mina fingrar på tangentbordet. Och när hastigheten har dämpats en aning blir de röda strecken under de felstavade orden allt färre. Det känns lugnande, lite bättre. Om jag nu ökar på hastigheten ska vi se vad som händer med det svenska språket som flödar ut ur mina fingertoppar. Hmmm än så länge känns det alldeles utmärkt. Jag tror att känsklan av att nte få trycka på backspaceknappen skapade en ivss känsla av panik – o jag får inte ändra, rätta till, juster a och få det att se bättre ut än vad det är när skrivandet är ett ren t råmatereial. Uppmaningen i unblocken var att det bara skulle flöda, innehållet var inte så noga (som du kanske har märkt vid det här tillfället) bla bla bla bla bal bla bla. Uppgiften är i och för sig ganska rolig. Oftast när jag ska skriaa ska det vara genomtänkt, det ska ha en mottagare som faktiskt ska läsa och värdera det skrivan. Jag hör ofta att om man inte kan stava och formulera sig värderas man som en mindre klok och intellektuell människa. Kanske det tämmer – jag är inte speciellt nöjd över det som frinner ut ur mina fingar, det måste jag erkänna. Undrar föresetn om jag kommit upp till 2500 tecken fid det här laget? Jag får helt enekelt kolla. Vnäta…..1921, mmm det tar sig sa mordbrännaren och eldade på en extra vecpinne- opps backspacetangenten igen. Mona sa att jag inte fick röra den och inom loppet av en mening har jag varit drä – två gånger! 21118 nä nu blev det fel igen 2118 –jag närmar mig slutet. Svettig oc h en aning missnöjd lämnar jug nu denna unblock. De var försrkäckligt att skriva den – adlrig mer! Men du är ju inte i mål änoch astighetn hökar hela tiden och de röda srtecken här nu fler än nåogn sin. Tänk vad man skan skriva just ingenting och ingen människa är egentligen intresserad av vad jag skriver. Skön känsla som jag tar med mign är jag nu kryper till kojs. 2567 ord. God natt!

Skrev bara ettusentjugoåtta ord, unblock vii

Mona Wallin och jag har varje vecka en unblock challenge, som är ett kravlöst skrivande, den här veckan kanske mer än någonsin. Vi ska skriva en text, utan att tveka, utan att ångra oss som består av 2500 ord! Det är ett väldigt långt inlägg kan jag säga! Min text blev inte så lång, men 1228 ord blev den så tänk er att det är en halvfärdig lösning 🙂

Dessutom har jag lagt in länkar… för att förvirra, eller få er att läsa bättre inlägg än mitt…

UNBLOCK vii

Livet är bra konstigt. Jag tycker att min dag har varit belamrad, jag har inte hunnit det jag velat och tänkt mig, inga utvärderingar inga rapporter inga telefonsamtal, inte hunnit med det där mejlet som jag ska följa upp, har inte laddat ner FTP klienten som behövs för WordPress Girls 2.0 som jag ska delta i imorgon. Jag hann aldrig ringa det där samtal, som jag ville ringa. Läs mer

Creative Commons för lärare i ett sammanhang

Igår var jag i Trelleborg för att prata om Webbpublicering i skolan. Jag hade naturligtvis gjort en PowerPoint, med massor av bilder som alla är licensierade under Creative Commons.

Att välja bilder är alltid svårt, men den här gången gav jag mig hän och valde bilder från i stort sett bara en användare på Flickr, nämligen Stéfan, och bilder från hans fotoset Stormtroopers, vilket jag älskar och jag menar verkligen ÄLSKAR!

Bilderna, som Stéfan har i sin fotoström, är underbara, de är öppna för tolkningar, vitsiga och har en underbar ironi. De passar mig perfekt, för de berättar en historia, som i bästa fall förstärker det jag vill säga.

Pirate Parade by Stéfan CC (by, nc, sa)

Jag hade pratat länge, säkert över en timme, när en manlig lärare räcker upp handen och säger:

-Du kanske sa det, men jag måste fråga. Var har du fått bilderna ifrån? De är verkligen otroliga.

Och då log jag innerligt. (Det var en som vill hitta en annan vinkel, som vågade söka en flyktväg, ställa en fråga som inte riktigt har med saken att göra men som han undrar över. Han vill verkligen veta något …och jag var beredd, älskar att få frågor…)

-Det sa jag faktiskt inte, men jag har valt alla bilder på flickr, som är en fotosajt på nätet. Och alla bilder ligger under Creative Commons licenser, vilket innebär att jag har rätt att använda dem om jag bara anger källan och licensen, samt en länk till sidan där man kan hitta ursprungsbilden.

Ingen vågade naturligtvis tillstå att de inte kanske inte visste vad Creative Commons är, men jag hade hittat en flyktväg och passade på att ha en miniförläsning om upphovsrätt och licenser. Berättade om licenssystemet och hur de ska göra erkännanden enligt Creative Commons, förklarade och visade var jag placerar bildens källhänvisning.

Jag kände mig grym, initierad, och tyckte att ljuset tändes i deras ögon, att detta gjorde skillnad, att de blev inspirerade och kände att det fanns nya möjligheter, som de inte kände till och dessa möjligheter visade jag dem. I deras ögon väcktes viljan att ge sig hän, och utforska de möjligheter som nätet ger oss…

Och jag kände att Creative Commons in i ett sammanhang, och i rätt sammanhang