Dagsarkiv: 01 mars 2010

Veckans unblock iv, en svår en…

Make a Wish… by law_keven CC (by, nc, nd)

Måndag och denna vecka är det sportlov, det känns lovande om än som en stor skrivutmaning när jag via twitter fick veckans ”sunblock” av Mona.

”Write about your worst habit”

Veckans lilla utmaning är däremot lite mer personlig än vanligt. Nu får vi chansen att vräka skit över oss själva, blotta oss inför varandra eller helt enkelt ursäkta oss.

Idag gick vi in i en ny dimension, en ny sorts utmaning i vårt unblockande, en svår utmaning, vill jag verkligen blottlägga min värsta vana, på nätet av alla ställen. Hur vrider jag mig ur den?

Jag är glad att vi är fler nu, att Rebecka är på, och att Marie kanske skulle hänga på, vilket jag verkligen hoppas. Kanske kan jag få Nicole att falla till föga också, med lite övertalning kanske det går.


Mer än en samling böcker

meet me

Jag läser SvD:s artikel att Bokbuss räddar friskolor,

Flera av Kunskapsskolans olika skolor har heller inga vanliga skolbibliotek, ändå har man velat satsa på litteratur. Man bad till exempel Svenska Akademiens Horace Engdahl och SvD:s politiska chefsredaktör PJ Anders Linder att välja ut den kanon, de böcker, som alla elever på Kunskapsskolorna måste ha läst innan de går ut nian. Det är bokbussen som har distribuerat kanonen.

Härligt, men när det är i början av mars och det är sista gången för terminen, som bokbussen kommer då kan man börja undra… och när skolledaren inte har mer insikt om vilken roll biblioteket tillsammans med bibliotekarien kan ha i modern skola, blir jag än mer sorgsen

På Kunskapsskolan i Nacka ser skolledaren Lotta Valentin bokbussen som ett komplement, och hon tycker inte att ett stort skolbibliotek med egen bibliotekarie och senaste litteratur med självklarhet gör så stor skillnad som många vill tro..

Om biblioteket inte gör så stor skillnad beror det bara på den roll som biblioteket får i skolan, bibliotekets roll tillsammans med bibliotekarien är så mycket större än att bara vara en samlingsplats för god litteratur och bokleveranser, eller…?

Ett skolbibliotek kräver en skolbibliotekarie

Day Ninety Eight by Dustin Diaz CC (by, nc, nd)

Jag läser SvD:s artikel Bibliotek krav för alla skolor, där det står att

Lagrådet godkände i förra veckan det nya lagförslaget som lyder ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”.

Jippie! Men artikeln pekar det fortfarande på otydligheter som vad är egentligen ett skolbibliotek…

Skolinspektionen har påpekat att ”skolbibliotek” kan tolkas mycket brett, och att det också är oklart hur ”tillgång till” ska förstås. Enligt lagens förarbeten ska dock skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som eleverna och lärarna ska förfoga över. Skolbiblioteket ska också ingå i skolpedagogiken för att stödja elevernas lärande.

I kraven på ett skolbibliotek med ett tydligt pedagogiskt syfte, och ett pedagogiskt innehåll, krävs det att det finns utbildade bibliotekarier i skolbiblioteket. Biblioteket ska inte bara vara ett uppehållsrum med böcker, eller en garderob med böcker som alibi för att nå de krav som lagen ställer på skolorna.

Sedan ska vill jag påstå att i en tid då information finns i överflöd är det A och O att vi i skolan faktiskt utvecklar elevernas infomationskompetens:

  • att inse när man behöver information
  • identifiera möjliga informationskällor
  • formulera lämpliga sökstrategier
  • söka information effektivt
  • kritiskt utvärdera och välja information
  • kunna använda information: tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift

En kompetens som vi skolan måste hjälpa eleverna att erövra, och här behövs ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier, så bra att det skrivs in ett krav på skolbibliotek, men räcker det?

Tankar inför vårens omdömen

Sitter och läser Anne-Marie Körlings blogg om bedömning, och instämmer, det handlar om att tala om vad jag ser, att ta fram det som eleven gör, och om att få eleven att förstå det jag kommunicerar, att vara tydlig, klar och koppla till varje elevs utveckling.

Samtidigt som @Hejg:s tweet om vårens omdöme

som får mig att inse att mina ord är viktiga, och det är väldigt viktigt att de är riktade, så att eleven som får omdömet känner att jag har sett henne/honom, och det han/hon gjort.