Ett skolbibliotek kräver en skolbibliotekarie

Day Ninety Eight by Dustin Diaz CC (by, nc, nd)

Jag läser SvD:s artikel Bibliotek krav för alla skolor, där det står att

Lagrådet godkände i förra veckan det nya lagförslaget som lyder ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”.

Jippie! Men artikeln pekar det fortfarande på otydligheter som vad är egentligen ett skolbibliotek…

Skolinspektionen har påpekat att ”skolbibliotek” kan tolkas mycket brett, och att det också är oklart hur ”tillgång till” ska förstås. Enligt lagens förarbeten ska dock skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som eleverna och lärarna ska förfoga över. Skolbiblioteket ska också ingå i skolpedagogiken för att stödja elevernas lärande.

I kraven på ett skolbibliotek med ett tydligt pedagogiskt syfte, och ett pedagogiskt innehåll, krävs det att det finns utbildade bibliotekarier i skolbiblioteket. Biblioteket ska inte bara vara ett uppehållsrum med böcker, eller en garderob med böcker som alibi för att nå de krav som lagen ställer på skolorna.

Sedan ska vill jag påstå att i en tid då information finns i överflöd är det A och O att vi i skolan faktiskt utvecklar elevernas infomationskompetens:

 • att inse när man behöver information
 • identifiera möjliga informationskällor
 • formulera lämpliga sökstrategier
 • söka information effektivt
 • kritiskt utvärdera och välja information
 • kunna använda information: tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift

En kompetens som vi skolan måste hjälpa eleverna att erövra, och här behövs ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier, så bra att det skrivs in ett krav på skolbibliotek, men räcker det?

10 tankar kring ”Ett skolbibliotek kräver en skolbibliotekarie

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Stefan Pålsson

 3. Pingback: Siv Marit Ersdal

 4. Pingback: SBNING

 5. Pingback: KristinaAlexanderson

 6. Pingback: Linda Spolén

 7. Anita Höglund

  Jag tycker det är föredömligt av SvD att uppmärksamma skollagsförslaget och att slå upp det i en så stor artikel. Men vi var nog många som reagerade på att det återigen är en artikel där man sätter likhetstecken mellan skolbibliotek och läs- och skrinlärning. Men det är ju bara en liten del av verksamheten och dessutom den delen av verksamheten som är betydligt mer självklar för elever, pedagoger, skolledare och politiker. Den andra delen, och minst lika viktigar delen, är den som handlar om att skolbiblioteket och skolbibliotekarien har en nyckelroll lärprocessen. Det handlar om ett helhetsgrepp om skolans behov av informationskompetens och lässtimmulans. Det handlar om att det egentligen är omöjligt att bedriva undervisning med ett undersökande arbetssätt om man inte har ett fungerande skolbibliote och en skolbibliotekarie som hjälper elever och pedagoger i den djungel av informations som vi ställs inför. Det handlar om att skolbiblioteken och skolbibliotekarien har en nyckelroll och nyckelkompetens i hela skolans IKT-utveckling.
  På skolbiblistan har Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, gjort ett jättebra inlägg i debatten.

 8. Cecilia Bengtsson

  Tack för att du lyfter och reflekterar kring detta! Och på frågan om det räcker ska jag göra ettt blogginlägg inom kort…

Kommentarer inaktiverade.