Dagsarkiv: 02 mars 2010

Källkritik i skolan-ja tack!

Jag läser inlägget på Internetdagarna om Källkritik i skolan- ett tips till alla lärare och kan inte låta bli att kommentera.

Det är intressant, och säkert väldigt representativ bild som statistiken ger i att 1/3 av alla lärare i grundskolan inte vet om eleverna får undervisning i källkritik, och att en 1/5  säger att de inte undervisar i källkritik, men kanske måste man också ta följande statistik med i förklaringen till lärarnas svar…

För att undervisa om informationssökning och källkritik på internet krävs:

  • tillgång till utrustning både i och utanför klassrummet

I grundskolan uppger 25% av lärarna att de har tillgång till en egen dator på arbetet, övriga dvs 75% har endast tillgång till en delad dator.

Cirka hälften av lärarna grundskolorna har alltid tillgång till en dator i lektionsarbetet, övriga ibland och över 10% har aldrig tillgång till en dator. OBS! Tillgång till dator säger inget om internetuppkoppling.

  • kunskap

När lärarna skattar sitt utbildningsbehov inom it-området ser det ut så här…

Utbildningsbehovet när det kommer till IT som pedagogiskt hjälpmedel uppger över 50% av de tillfrågade lärarna att de har behov av.

Över 40% säger att de har behov av utbildning i källkritik gentemot information på internet.

Över 50% säger att det har behov av utbildning om lag och rätt på internet…

skolan behöver en nationell it-stategi, som tar fasta på de behov som finns i skolan, och det har vi ju hört tidigare, sedan kanske lärarna kan säga att de kan arbetar med informationssökning och källkritik på internet.

Statistiken är hämtad från Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens

Bingo för att testa din Wikipediakunskap

Fick via mejl ett tips på ett Bingobricka som skapats av David Gerard för mediekontakter om Wikipedia. Frågan som journalisten ska ställa sig inför reportage är hur många rutor kan du pricka in i bingorrutan. Det gick jag igång på och gjorde en för skolan och Wikipedia.

Så hur många av nedanstående påståenden kan dina elever pricka in i ert samtal om Wikipedia?

Det kanske skulle kunna se ut så här…

Bedöma vad?

clever disguise by Don Solo CC (by,nc, sa)

Jag skrev ett inlägg om mina tankar inför att sätta omdömen igår, och idag kommer Skolverket med kritik gentemot lärarna i SvD:s artikel Uppförande går före kunskaper

Skolverket pekar på att lärarna – tvärtemot regeringens intentioner – tenderar att bedöma elevernas personliga egenskaper, attityder och beteenden.

och en delförklaringen till detta anges vara :

Ett skäl till problemet kan vara att det är enklare för lärarna att bedöma elevernas uppförande än kunskaper. En annan orsak kan vara att reformen genomfördes snabbt, förklarar Sandra Mardones Larsson:

–Från Skolverkets sida får vi medge att våra allmänna råd och stödmaterial kom för sent.

Men jag vill också påpeka att i diskussionen kring skolan och lärarnas funktion i skolan är inriktad på att läraren ska skapa ordning i klassrummet, att det är stökigt i skolan. Kanske finns en förklaring i skoldebatten som menar ordning är det centrala målet för skolan.

Lösenord- ett angeläget samtal om säkerhet

Fronter, Schoolsoft, skolwebben, Hotmail, msn, Panfu, World of Warcraft, skolans nätverk, Facebook, mejlen, gmail, live, Habbo, bilddagboken är alla exempel på tjänster som kräver att du måste ha ett lösenord för att komma åt dem.  Ett lösenord som identifierar dig.

Secrets of the Floating World av Compound Eye  In Business First Magazine CC (by, nc, nd)

Secrets of the Floating World av Compound Eye – In Business First Magazine
CC (by, nc, nd)

Brukar du prata med dina elever om lösenord?

Ska verkligen vi i skolan verkligen ta lektionstid till att prata om lösenord? Är inte det elevernas ansvar att hålla koll på sina lösenord? Kanske, men hur hanterar dina elever sina lösenord? Håller de koll på dem? Skyddar de dem så att de förblir personliga och hemliga?

Lösenord en fråga om säkerhet

Mina erfarenheter är att ofta lånar elever varandras lösenord, och lektionstid går till att lösa lösenordshärvor, istället för att göra skolarbete. Dessutom är det så att ju mer vi använder internet och datorer i skolan, ju mer angeläget blir det för oss lärare att faktiskt prata om varför vi har lösenord, och vad som kan hända om någon ”tar ens lösenord”, samt hur elever skapar säkra lösenord, som de minns och skyddar, eftersom det är en fråga om säkerhet och trygghet.

* * *

Ett samtal kring lösenord kan belysa följande frågor

  • Vad är ett lösenord?
  • Varför har vi lösenord?
  • Varför ska de vara hemliga?
  • Vad kan hända om någon ”tar” ditt lösenord?
  • Hur skapar du ett säkert lösenord, som du minns?

* * *

Lösenord är till för att identifiera dig, tala om vem du är och att du har behörighet till en viss tjänst och till viss information. Ett lösenord fungerar på samma sätt som en nyckel, en id-handling eller ett pass. Det är alltså en identifikationshandling, som du har ansvar för.

Varför ska lösenordet vara hemligt?

Jag vet att de flesta elever vet varför vi har lösenord, men jag är inte alltid säker på att de förstår varför de ska vara hemliga, och personliga.

Jag kom in i biblioteket för att låna skolans scanner, så jag bad min elev som satt vid scannern om lov att få byta dator. Hon avslutade och loggade ut. När jag loggar in så ser jag att det inte alls var min elev som hade varit inloggad på skolans nätverk, utan en elev som slutade på skolan för två år sedan. Min elev använde alltså en annan elevs konto, för att göra sitt skolarbete.

Ett ganska oskyldigt exempel, men det visar att mina elever inte alls upplever att deras kontoinformation till skolans nätverk är personlig, eller privat, utan att den kan lånas ut och användas av andra. Det innebär också det kan hända att kompisar kan

”ta bort, ändra, lägga till eller göra vad dom vill. Kanske laddar de upp bilder som är förbjudna, eller skickar elak KPost till dina vänner. Då blir du ledsen, dina föräldrar oroliga och dina vänner kanske tror att det är du som gjort det.” så fortsätter Ola ”lämna ALDRIG ut ditt lösenord. Det är ungefär som att lämna ut sin husnyckel, fast på internet. Och om du skriver ner ditt lösenord så GÖM det ordentligt.”

Källa KP-Ola ”Var försiktig med lösenord” från KPwebben.

Att diskutera lösenord är ett viktigt samtal att föra med eleverna, och jag vet att elever kan belysa vad som kan hända, när deras lösenord kommer på vift, (se bara kommentarerna till KP-Olas inlägg på KP-webben). Det viktiga är att medvetandegöra våra elever om vikten av att vara försiktig med sina lösenord, och att de ska respektera att de är personliga och hemliga.

Skapa ett lösenord som är säkert och som du minns

När det kommer till att skapa säkra lösenord så finns det tjänster som hjälper oss på nätet, men jag brukar ge mina elever de råd som jag har fått: blanda stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. För att komma minnas lösenorden brukar jag bygga upp dem kring en ramsa eller ett citat som jag vet att jag minns.

Ett viktigt samtal

Ett samtal med eleverna om lösenord är ett samtal om att det är viktigt att ha kontroll över sin identitet och sin information även på nätet, och det är ett viktigt samtal då dina elever dagligen använder många tjänster som kräver lösenord både i och utanför skolan.