Bedöma vad?

clever disguise by Don Solo CC (by,nc, sa)

Jag skrev ett inlägg om mina tankar inför att sätta omdömen igår, och idag kommer Skolverket med kritik gentemot lärarna i SvD:s artikel Uppförande går före kunskaper

Skolverket pekar på att lärarna – tvärtemot regeringens intentioner – tenderar att bedöma elevernas personliga egenskaper, attityder och beteenden.

och en delförklaringen till detta anges vara :

Ett skäl till problemet kan vara att det är enklare för lärarna att bedöma elevernas uppförande än kunskaper. En annan orsak kan vara att reformen genomfördes snabbt, förklarar Sandra Mardones Larsson:

–Från Skolverkets sida får vi medge att våra allmänna råd och stödmaterial kom för sent.

Men jag vill också påpeka att i diskussionen kring skolan och lärarnas funktion i skolan är inriktad på att läraren ska skapa ordning i klassrummet, att det är stökigt i skolan. Kanske finns en förklaring i skoldebatten som menar ordning är det centrala målet för skolan.

5 tankar kring ”Bedöma vad?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Sven Tycker

  Skolverkets synpunkter är ännu ett bevis för att ”betygen” till de små inte behövs. Det går helt enkelt inte att göra rättvist. Det är en återvändsgränd som bara visar på historia istället för att peka framåt. Och det är just framåt man måste se i den åldern. Föräldrar och barn ska från Förskolan och framåt genom Lågstadium och Mellanstadium regelbundet få muntliga återkopplingar från läraren. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra. Varför fungerar det inte som önskat. Vad kan göras både i skolan och hemma för att det ska fungera bättre. Vad gör vi nu för att gå vidare. ”Betyg” är bara ett papper som har betydelse historiskt men leder inte framåt. Folkpartiet under ledning av Major Jan ”skoltalibanen” Björklund har tyvärr växlat in på ett stickspår och kommer inte konstruktivt vidare.

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Jag kan se poängen med att ha skriftliga omdömen, det är viktigt att elevers framsteg dokumenteras, så att både föräldrar och lärare har något att gå tillbaka till. Sedan ska vi naturligtvis ha muntlig återkoppling också.

  2. Plura

   Måste hålla med Kristina. Det är lite befängt att lita på muntlig tradition. Det här med hönan och fjädern. Den viskningslek vi lekte när vi var små. Under resan förvanskades ordet och fick en helt annan innebörd.

   Och det är lite märkligt att skolfolk som ska lära ut det skrivna ordet tycker sig inte själva behöva göra det? Inser inte alla lärare att det skrivna order är utgången för allt tolkande och bedömmande.

 3. Mats Gerdau

  Visst behövs omdömena, håller helt med dig. Sen handlar det ju om hur de utformas, men jag tror att duktiga pedagoger klarar av att utforma dem på ett bra sätt och se till att de åtföljs av bra utvecklingsplaner.

  Att det blivit mer uppförandeomdömen än kunskapsomdömen kan nog bero på att lärarna måste jobba mer med ordning och att skapa arbetsro, även om jag vid mina många skolbesök inte upplevt att det är så väldigt stora problem. Är det inte så att det är enklare att bedöma just detta än kunskapsutvecklingen? Har man inte lärt sig det på universitet och det har varit tabubelagt under många år så är det klart att många är lite sökande i början. Men det bättrar sig, det är jag övertygad om.

Kommentarer inaktiverade.