Källkritik i skolan-ja tack!

Jag läser inlägget på Internetdagarna om Källkritik i skolan- ett tips till alla lärare och kan inte låta bli att kommentera.

Det är intressant, och säkert väldigt representativ bild som statistiken ger i att 1/3 av alla lärare i grundskolan inte vet om eleverna får undervisning i källkritik, och att en 1/5  säger att de inte undervisar i källkritik, men kanske måste man också ta följande statistik med i förklaringen till lärarnas svar…

För att undervisa om informationssökning och källkritik på internet krävs:

 • tillgång till utrustning både i och utanför klassrummet

I grundskolan uppger 25% av lärarna att de har tillgång till en egen dator på arbetet, övriga dvs 75% har endast tillgång till en delad dator.

Cirka hälften av lärarna grundskolorna har alltid tillgång till en dator i lektionsarbetet, övriga ibland och över 10% har aldrig tillgång till en dator. OBS! Tillgång till dator säger inget om internetuppkoppling.

 • kunskap

När lärarna skattar sitt utbildningsbehov inom it-området ser det ut så här…

Utbildningsbehovet när det kommer till IT som pedagogiskt hjälpmedel uppger över 50% av de tillfrågade lärarna att de har behov av.

Över 40% säger att de har behov av utbildning i källkritik gentemot information på internet.

Över 50% säger att det har behov av utbildning om lag och rätt på internet…

skolan behöver en nationell it-stategi, som tar fasta på de behov som finns i skolan, och det har vi ju hört tidigare, sedan kanske lärarna kan säga att de kan arbetar med informationssökning och källkritik på internet.

Statistiken är hämtad från Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens

3 tankar kring ”Källkritik i skolan-ja tack!

 1. Pingback: Tindra-Annette

 2. Monika Staub Halling

  Mycket tänkvärt. Många som saknar tillgång till fungerande teknik, och många som behöver fortbildning. Nu har inte jag kommit i närkontakt med PIM, men en kollega vars skola satt igång var förfärad över den dåliga nivån när det gäller informationssökning. Som skolbibliotekarie blir jag kanske lite nervös när jag läser artikeln på Internetdagarna – för just här, i denna centrala pedagogiska utmaning för skolorna, är det som bibliotekariens kompetens behövs! Och den nämns inte någonstans …

  I ett samarbete mellan lärare, bibliotekarie och pedagogisk ledning måste skolan ta ett helhetsgrepp om elevernas informationssökning, lärande och kunskapande. Det är DÄRFÖR vi behöver en ny skollag som säger att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek – inte för att eleverna ska få lite fler mysiga böcker att läsa!

  Så snälla, alla ni som är lärare och kämpar för en nationell IT-strategi för skolan: koppla på era skolbibliotek, och finns det inget, kräv att det som kanske nu ska byggas upp blir en central del i detta arbete med IT. Faktum är att informationssökning och källkritik inte är synonymt med IT, och skolan behöver ett vasst samarbete mellan våra olika yrkeskompetenser för att lyckas!

  Bibliotekarie på kommunal grundskola

Kommentarer inaktiverade.