Facit ett förslag till lösning

Jag sitter och förbereder mig för att hjälpa och stödja mina elever för att de ska överleva de Nationella proven i Svenska B. Överleva är kanske att ta i, men mina vanligtvis så insiktsfulla, kloka och modiga elever, blir vid tanken på de nationella proven alldeles hispiga, nervösa och klättrar bokstavligt på väggarna. Hur ska de överleva detta?

Rubik’s Cube Solution by kirtaph CC (by)

I mitt klassrum kan jag ta på deras frustration, nervositet, och hur de förminskar sig själva, och inte tror på sin förmåga, och varför är det så? Personligen tror jag att en del av problemet ligger i det som Anne-Marie tar fram i sin senaste krönika ”Facitkulturen hämmar eleven

Detta med facit och skolans rätt- och felkultur. Den hämmar elevens relation till sig själv, sitt lärande och den kreativitet som omsluter alltsammans. Det handlar alltid om kommunikation. Från den rättmätiga ilskan att inte få förklara vad man kan och hur man förstår, till författarens förslag till lösning i facit. Det är i dialogen vi lär oss förstå det vi kan. Kanske facit kunde spegla det: Så här ser jag på svaret.
Ska vi jämföra?

Facit är ”författarens förslag till lösning”, så även vid Nationella prov…

3 tankar kring ”Facit ett förslag till lösning

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Anne-Marie

    Jag tänker också på elever som ska göra nationella prov. Det handlar där om att stötta elevernas mod och motivation. De förminskar sig ofta och deras kunskaper kan bli lite gömda på grund av nervositet och ängslan för att göra fel, inte förstå. Och så känner de sig då de gör proven, krävs mycket av läraren och lärandesituationen då proven genomförs. Jag brukar ge rum för nervositeten… och leka bort den för annars blir resultaten hämmade. A-M

Kommentarer inaktiverade.