Dagsarkiv: 09 mars 2010

En övning inför Nationella provet

Jag letar alltid efter bra texter, som kan hjälpa mina elever att få en bild av hur ett reportage ser ut, hur en utredande text är konstruerad, eller vad som är karaktäristiskt för ett debattinlägg. I synnerhet inför Nationella provet i svenska B, eftersom eleverna på uppsatsen kan välja att skriva ur ett brett register av texttyper. I mitt sökande efter bra textexempel går jag vanligtvis till dagspressen, men i år har jag valt att istället använda blogginlägg, som exempel för de olika texttyperna.

Troopette by Balakov CC (by,nc)

Mest nöjd är jag med valet av Tumnaglar, skärmdumpar & upphovsrätt = misslyckat domslut av Mathias Klang. Inlägget handlar om ett principdomslut av HD som har

slagit fast att även små bilder i en skärmdump på en hemsida omfattas av upphovsrättslagen. Därför bör webbdesignern be fotografen om lov innan han lägger ut skärmdumpen på nätet.

I mitt arbete som svensklärare blir Klangs inlägg ett bra exempel på att text inte är så svart/vit som vi i skolan ibland förmedlar. Mathias Klang både utreder och argumenterar för sin ståndpunkt.

I min klass var vi inte överens om texten genomgående var ett debattinlägg, eller om den främst var utredande, med syftet att visa på upphovsrättens begränsningar i en digital värld. Kontentan av vårt samtal blev att verkligheten är inte svart eller vit, och att texter är inte bara det ena eller det andra, utan kan vara både ock.

Källkritik på Kolla källans idélåda

Tisdag, och jag har åter skrivit ett inlägg på Kolla Källans idélåda, på temat källkritik gentemot sociala medier. Bloggar har idag hamnat under den källkritiska luppen.

Hur kan vi hjälpa eleverna att bli mer medvetna om hur en blogg är konstruerad? Vad är det vi ska titta efter för att kunna dra slutsatser om bloggaren, och bloggarens åsikter är trovärdiga? Det är de frågor som väglett mig i mitt arbete att förenkla för mina elever i arbetet med bloggar som källor.

Jag önskar att jag hade fått med ytterligare ett exempel till på en blogg, som är värd att granska, som vi inte ifrågasätter och det är Carl Bildts. Så det är ett tips till använda Carl Bildts blogg som utgångspunkt för ett källkritiskt samtal om bloggar.

Vilken dag och vilket gäng!

Igår tillbringade jag dagen i Kungsbacka och var tillsammans med @kringlan, @ellwe, @perfal, @lenacarlsson och Annette Meyer en del av kommunens inspirationsdag för de lärare, som ska vara en del av kommunens projekt en till en. Det vill säga att varje elev i årskurs sju ska få varsin dator som arbetsverktyg i skolan.


Det var en dag med mycket intryck, och många spännande insikter delgavs oss, som hur elever dokumenterar sitt arbete i slöjden med hjälp av bloggar, hur elever i matematik bygger sina drömhus, hur elever skriver berättelser på engelska med hjälp av storybird, hur elever diskuterar romaner på Facebook.

Dagen var också fylld med många frågor från nyfikna lärare, om hur webben kan vara ett verktyg i skolvardagen. Hur arbetet med nätet påverkar elevernas relationer? Hur man bedömer elevers webbarbeten?

En otroligt inspirerade dag, som avslutades tänkvärt med följande citat av Douglas Adams.

Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.

Värt att fundera kring… Var befinner Du dig? Och var befinner sig dina elever?

Lyckligast blev jag ändå av följande tweet från @kringlan. Åhhh tänk om det var sant ändå…

Källkritik och bloggar- hur gör man?

Vid fördjupningar och självständiga arbeten i skolan använder mina elever, precis som många andra elever bloggar som källor. Bloggar är ofta subjektiva och används som regel för att uttrycka åsikter, vilket i sig inte är ett problem. Men det brukar uppstå svårigheter, när mina elever ska resonera kring källans trovärdighet, och var källkritiska mot just bloggar.

Shopping mall questions by wok CC i(by, nc, nd)

Shopping mall questions by wok CC (by, nc, nd)

Hur ser elever på bloggar?

Emelie Wenthzel, en av mina elever formulerade sig så här kring bloggen som källa :

”bloggen är en rätt osäker källa. När man bloggar har man rätta att skriva vad du vill och hur du vill. Och det finns ingen lag på att man måste ha ett underlag till det man påstår eller att man måste vara källkritiskt till sina bloggar. Därför kan det vara rätt svårt att lite på det som folk har skrivit på sina bloggar.”

Samtidigt som eleverna är medvetna om att bloggen är en osäker källa, vet de inte riktigt hur de ska göra för att dra slutsatser om källans trovärdighet.

En källkritisk lathund för bloggar

I strävan efter att förenkla och tydliggöra för eleverna har jag tillsammans med mina elever skapat en lathund för bloggar, med utgångspunkt från Kolla källans mall för källkritik:

 • Vem är det som skriver på bloggen?
 • Finns det en om-sida?
 • presenterar skribenten/skribenterna sig och sitt yrke?
 • är bloggaren kunnig -har han/hon erfarenheter kring det han/hon bloggar om?
 • Finns det kontaktuppgifter?
  • mail
  • telefon
  • etc
 • Skriver bloggaren privat eller skriver han/hon för ett företag?
 • Varför är bloggen skapad?
  Presenteras syftet med bloggen?
 • Hur länge har bloggen funnits?
 • Stöds faktapåståenden i bloggen av de källhänvisningar (länkar) som finns på bloggen?
  Är dessa källanvisningar/länkar till källorna pålitliga?
 • Finns det reklam på bloggen, i bloggen?
  Går det att skilja på bloggtext och reklam i bloggen?
  Hur oberoende uppfattar ni bloggens innehåll i förhållande till reklamen? Finns det en relation mellan bloggens innehåll och reklamen, t.ex. skriver bloggen om samma ämne/märke som finns på reklamen för bloggen?

I arbetet med att närma sig bloggen som källa, brukar vi titta på lite olika bloggar för att eleverna ska få en bild hur olika bloggar kan se ut. Jag tycker att det är en pedagogisk poäng att använda bloggar som vi alla känner till, men sällan tittar kritiskt på för att se hur olika bloggar är konstruerade.

Exempel på bloggar som kan fungera som utgångspunkt för ett samtal om bloggen som källa:

Det är viktigt att vara tydlig med är att det inte finns någon mall för vad som gör en blogg trovärdig, men att det är A och O att reflektera kring bloggen syfte och innehåll samt vilken han/hon är som bloggar där.

***

För dig som är mer intresserad av att läsa om källkritik i sociala medier kan jag rekommendera följande: