Säkerhet och skolan

Jag slås ofta att en lösning på problem som uppkommer i skolan är att förbjuda, spärra och hindra eleverna från att komma åt tjänster, sajter på nätet som upplevs som distraktion, ”underhållning”, eller som farliga. Vanligtvis handlar det om YouTube och Facebook.

I Ofsted:s utvärdering ”The safe use of new technologies” framgår det tydligt att skolor som använder ”låsta system”, som alltså helt begränsar elevernas möjlighet att komma åt vissa sajter, sökord:

”schools which used ‘locked down’ systems kept their pupils safe while in school, such systems were less effective in helping them to learn how to use new technologies safely. These pupils were therefore more vulnerable overall. This was a particular concern when pupils were educated away from their main school, for example, in work-based learning”

gör att barnen är säkra i skolan, men dessa system hjälper inte barn och unga att använda tekonlogin (it) säkert, så hemma är dessa barn överlag är mer sårbara. De utsätter sig för mer risker, medan elever i skolor som

”had ‘managed’ systems had better knowledge and understanding of how to stay safe than those in schools with ‘locked down’ systems. Pupils were more vulnerable overall when schools used locked down systems because they were not given enough opportunities to learn how to assess and manage risk for themselves.”

Att få tillgång leder till alltså till kunskap…Resultatet i sig är inte speciellt märkligt, men icke desto mindre så tycks skolor och kommuner i Sverige inte förstå att om elever inte lär sig hantera nätet i skolan, och de tjänster som finns där i ett sammanhang där vi vuxna kan finnas med, stötta och vägleda så lämnar vi utforskandet av nätet helt till våra barn, och det medför också att de kommer att utsättas för mer risker och på så sätt vara mer sårbara.

Utvärderingen visar också att de skolor som hade en genomtänkt e-strategi, där all personal hade ansvar för it-användningen hade elever, som var bäst på att hantera teknologin och de risker som finns på den. Receptet för framgång stavas enligt studien:

”Assemblies, tutorial time, personal, social, health and education lessons, and an age-appropriate curriculum for e-safety all helped pupils to become safe and responsible users of new technologies.”

Så ett medvetet arbetssätt med en tydlig e-stategi gav alltså det bästa resultatet. Möten, övning, handledning, en handlingsplan som är relaterad till barnens ålder hjälper elever att bli mer medvetna och ansvarsfulla användare av den nya teknologin.

Tänktvärt, och värt att ta efter…

4 tankar kring ”Säkerhet och skolan

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Marie Linder

    Jag var väldigt förvånad idag när jag fick veta att Ekerö kommun stängt av YouTube i sina skolor. Jag har varit blåögd nog att tro att sådant inte förekommer i svenska skolor, utan trodde det var mer en företeelse som hänger ihop med totalitära styrskick och moralparanoida amerikaner.

    Idag har jag tillsammans med mina elever i årskurs 6 använt YouTube för att se filmer om berömda renässanspersoner. Deras lärupplevelse hade varit oerhört mycket fattigare om de inte fått se amatörfilmen av Michelangelos målning i Sixtinska kapellet eller filmklippet med Glenda Jackson som Elisabeth I eller demonstrationen av Harveys upptäckter kring blodomloppet.

    Jag tycker synd om barnen i Ekerö som inte får vara med om sådant.

Kommentarer inaktiverade.