Om gränsen mellan privat och offentligt online

Idag är barn och ungdomar mer aktiva än någonsin på Facebook och andra communities på internet. I Datainspektionens rapport Ungdomar och Integritet uppger 82 % av svenska ungdomar att de surfar varje dag, 65% skickar SMS varje dag. Ungefär hälften chattar och besöker webbcommunities varje dag.

Ett sätt att hålla sig uppdaterad

Barn och ungdomar använder dessa communities för att träffa sina vänner, för att hålla sig uppdaterade samt uppdatera sina vänner om vad de har gjort, sett och tycker. De delar med sig av sitt privatliv kanske mer än någonsin, och med fler än någonsin, men samtidigt är gränsen mellan vad som är privat och offentligt flytande.

Talking on the phone one cold winter's day by soylentgreen23 CC (by, sa)

Talking on the phone one cold winter’s day by soylentgreen23 CC (by, sa)

På internet tycks det inte finnas en gemensam norm för var gränsen går mellan det privata och offentliga, och det är en fråga som vi i skolan tillsammans med våra elever bör undersöka och diskutera. Det är en fråga som handlar om säkerhet, om att inte råka illa ut eller att såra andra. Samtal som förs på nätet stannar inte alltid där de startar och de bör vi också uppmärksamma våra elever på. Så ett samtal kring var gränserna går, eller inte går, är alltså befogat…

Några exempel på att gränsen är suddig

En sådan diskussion kan ha sin utgångspunkt i exempel som Edvard Unsgaards statusuppdatering på Facebook, som blev en het potatis när den nådde tidningarna ”Reinfeldts pressekreterare i blåsväder

”…tycker invandrare och invandrarföretagare är otroliga. Någon idiot hade i natt gjort det lite större behovet i vårt trapphus (och lagt sin halsduk där…). Jag ringde vårt städbolag som drivs av invandrare som på en halvtimme skickade över en ryska som städade och sanerade trappen. Det är arbetslinjen det, att på en halvtimme en söndag få fram en duktig städerska som gör ett fantastiskt jobb!”

Ett annat exempel som visar på att gränsen mellan offentligt och privat på nätet är flytande är uppståndelsen kring Björn av Kleens artikel i Expressen Mat att hata som handlar om TV-serien ”Landet Brunsås”. I artikeln valde av Kleen att publicera de statusuppdateringar som ”Flera kvinnor i min yttre digitala bekantskapskrets” hade skrivit på Facebook om tv-serien, utan att fråga de berörda om lov, eller tillåtelse.

Var går gränsen mellan privat och offentligt på nätet?

Båda dessa exempel väcker frågan: var går gränsen mellan privat och offentligt på nätet? Är det som elever skriver, publicerar online på Facebook, Twitter, Bilddagboken, bloggar privat eller offentligt? Får man citera, återge andras uttalanden utan att först fråga om lov?

En gemensam utgångspunkt

För att ha en gemensam utgångspunkt för hur vi kan dra gränserna mellan privat och offentligt på nätet använder jag Marcin de Kaminskis blogginlägg Var går egentligen gränsen för det privata? i vilket han drar upp följande förslag till riktlinjer för var gränserna mellan privat och offentligt på nätet kan gå. Han menar att:

”Även om det kan vara svårt vid en första anblick att avgöra var gränsen för det privata går på nätet finns några enkla hållhakar. Vad är ok att använda när man exvis bedriver (seriös) journalistik? Här är exempel kopplade till ovanstående fall:

Oskyddade Twitterflöden (som Isobels): ok (publikt).
Låsta Facebookflöden (som Isobels): inte ok (privat).
Oskyddade Facebookflöden (som Unsgaards): ok (publikt).

Det som är allmänt tillgängligt kan alltså ses som någon form av allmänning som man åtminstone får ta del av och sprida bäst man vill, även om man rimligtvis kan ha andra etiska betänkligheter.”

Med de Kaminskis inlägg som utgångspunkt kan jag sedan föra ett samtal kring gränsdragningen mellan privat och offentligt på nätet. Jag kan tillsammans med mina elever prata om att det som skrivs på nätet kan vara både privat och offentligt, och att eleverna bör vara medvetna om att det de säger, skriver på nätet lätt kan bli tas ur sitt sammanhang och då kan det göra både dem och andra ledsna.

***

För dig som vill veta mer om Facebook vill jag rekommendera följande Facebook-FAQ

***

Efter att jag publicerat inlägget kom Marcin med ett litet uppföljningsinlägg som jag också vill puffa lite för ”Fortsättningsdiskussion om privat och offentligt

1 tanke kring ”Om gränsen mellan privat och offentligt online

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.