Digital delaktighet -alla som vill ska våga och kunna

”Alla som vill ska våga och kunna använda Internet”

Sitter på .SE hearing om digital delaktighet, som behandlar frågan hur ökar vi delaktigheten till det digitala samhället för de grupper som står helt eller delvis utanför. Dagen har varit mycket intressant och givande. I de satsningar som vi har tagit del av från Storbritanninen, Danmark och Finland.

Biblioteken har en central del i de satsningar som vi hört om. Biblioteket är en plats som når många av de grupper som inte är it-burna, som äldre och de på landsbygden. Genrellt tycks tillgången på it vara en socioekonomisk fråga, vilket inte är så förvånande.

Ett slagord som återkommer är att de som står utanför ska lära sig av de som tillhör samma grupp, så att den som sak lära känner igen sig i läraren och läraren kan känna igen sig i ”elevens” situation, det ger mest resultat.

Förvånande är att så många som 1,7 miljoner svenskar befinner sig utanför internet… Vem gör något för dem?

Skolan har också kommit upp i diksussionen men det får jag återkomma till i ett annat inlägg…

3 tankar kring ”Digital delaktighet -alla som vill ska våga och kunna

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.