Två filmklipp på youtube -en källkritisk lektionsidé

Jag har fått önskemål, från läsare om att jag ska skriva ett inlägg om ett tydligt källkritiskt exempel. Idag har jag valt att skriva om en källkritisk idé utifrån ett exempel från Youtube.

Youtube som källa

Youtube är en källa som barn och ungdomar använder mycket, men jag är inte alls så säker på att de har utforskat källan så ingående, som de kan behöva göra för att kritiskt kunna granska ett klipp från Youtube.

Två filmer om Vinnarum

I det här exemplet har jag valt att utgå från två filmer, som i stort sett är identiska och som båda ligger på Vinnarumkommuns kanal på Youtube. Youtube är en webbplats, som fungerar som en plats, en kanal där vem som helst kan skaffa sig ett konto för att lägga upp sina filmer, eller videoklipp. Vi kan även titta på filmklipp på Youtube men för det behövs inget konto, utan alla filmer och filmklipp som ligger på Youtube är tillgängliga för alla.

Vinnarum

Vinnarum av kalexanderson CC (by, nc)

Två filmer om Vinnarum

Idag, den 30 mars 2010, finns det två filmer på Vinnarum kommuns kanal på Youtube. Den första filmen laddades upp den 10 februari 2010 och heter Vinnarum och den andra heter Vinnarumkommun_08mars_11.20.mov och laddades upp den 9 mars.

Innehållet i filmerna

Innehållet i båda filmklippen är i stora drag: en man, som går genom snön, mot en vägskylt och pratar om vad Vinnarum är, sedan sitter han i en soffa och pratar om Vinnarum, med vägskylten i bakgrunden. Det enda som skiljer klippen åt är slutet. Det första klippet, som laddades upp den 10 feb, slutar med texten ”Vinnarum- Här är alla vinnare”, medan det andra klippet, som laddades upp den 9 mars, avslutas med texten ”Vinnarum – Smålands bäst bevarade hemlighet, vi finns på google”.

I det källkritiska arbetet utgår jag alltid från Kolla källans lathund, men när det kommer till filmklipp brukar jag göra några små avsteg, och börja med att låta eleverna besvara följande frågor:

 • Vad ser de?
 • Vad handlar filmen om?
 • Vilka människor är med i filmen?
 • Vad är det för sorts film?
 • Vad vill de som skapat filmen uppnå?
 • Vilket syfte har filmen?

Tittar vi på filmerna, som ligger på Vinnarum kommuns kanal, så tycks de ytligt sett kan vara en kort presentation av kommunen Vinnarum. I filmen beskrivs Vinnarum som ”en liten plätt /…/ en riktigt jackpot”. Naturligtvis måste eleverna se filmen flera gånger för att de ska kunna uppfatta vad som sägs, kunna bilda sig en uppfattning kring vem mannen i filmklippet är, samt vilket syfte som filmen egentligen har. Frågor som eleverna också bör fundera kring är:

 • Vad säger mannen? Varför?
 • Vem är han?
 • Och vem/vilka är filmens avsändare?

Avsändaren till filmen tycks vara Vinnarum kommun.  Båda filmerna handlar dessutom om Vinnarum kommun. Men är det är så? Och vad vet vi egentligen om avsändaren? Det kan vi undersöka tillsammans med våra elever, genom att ta reda på vem/vilka som står bakom ”kanalen” Vinnarumkommun på Youtube?

Vilka står bakom kanalen?

Information om det hittar du genom att klicka fram Vinnarum kommuns sida. Här kan vi se den information som de som står bakom sidan valt att presentera:

 • Namn?
 • Yrke?
 • Webbplats?
 • Intressen?
 • etc

Jag tycker att vi ska få våra elever att funderar på om de kan lita på den här informationen? Och om så varför kan de det, respektive varför inte?

Visa även ”statistik och data” för klippen

I samband med ett källkritiskt arbete på Youtube tycker jag också att du bör passa på att visa eleverna möjligheterna att se statistik om klippet, visa att de kan se vilka som länkat till klippet, hur många gånger klippet visats etc. All den informationen finns under fliken ”statistik och data”.

Under fliken ”statistik och data” till filmklippet som lades upp den 10 feb kan vi se att den första hänvisningen kommer från webbsidan vinnarum.se.

Granska webbplatsen

Låt sedan eleverna ta reda på mer om vad Vinnarum är och en bra början för att söka information om Vinnarum bör vara deras egen webbplats vinnarum.se.

Den webbplatsen skulle jag låta eleverna granska, med hjälp av Kolla Källans lathund. Låt eleverna ta reda på vem står bakom sidan? Finns det kontaktuppgifter? Hur är språket? Vad är det för innehåll? Trovärdigt eller inte? Vilket syfte har egentligen sidan?

En spelsajt eller inte?

Naturligtvis bör du tillsammans med dina elever också följa upp Vinnarums slogan att ”vi finns på google” och tillsammans med dina elever googla Vinnarum. Det gjorde jag och fick som femte träff upp inlägget ”Vinnarum” av Nikke Lindqvists, som är sökoptimeringsexpert och han påstår att webbplatsen ”Vinnarum” inte alls hänvisar till en kommun i Småland utan till en spelsajt. Har Nikke Lindqvist rätt eller inte? Låt eleverna belägga det med stöd av Vinnarums filmer och hemsidan Vinnarum.se.

Med hjälp av det underlag som du tillsammans med eleverna tar fram kan ni sedan föra ett samtal kring vikten av att vara källkritisk mot både webbplatser och filmklipp. En avslutande fråga kan kanske vara: Skulle du satsa dina pengar i Vinnarum?

5 tankar kring ”Två filmklipp på youtube -en källkritisk lektionsidé

 1. Patricia

  Vilken bra idé, jag kommer att gå igenom Dataetik och källkritik med mina elever nu i april och maj och vill använda filmen du refererar i Youtube och ta upp frågorna du föreslår.
  Tack
  Patricia

 2. Emma Karlsson

  Båda din länkar går till samma film! Jag hittade ingen skillnad. Jag tror att en av dem borde länka till denna, då såg jag skillnaden i slutet:

 3. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.