Dagsarkiv: 04 april 2010

Det vidgade textbegreppet – och verkligheten

I tisdags, och det känns som en hel evighet sedan, pratade jag med mina elever om det vidgade textbegreppet. Jag argumenterade för text i ett vidare perspektiv. Texthäfte inför Nationella provet innehåller, som redan är sagt bara text, som går att trycka (bilderna, som är underbara, faller också under den kategorin). Det räcker inte med att ha bilder från filmer, eller filmrecensioner. Det är inte ett vidgat textbegrepp…

Idag finns det tekniska möjligheter att lätt distribuera andra textformer, som animationer, filminspelningar, filmklipp, ljudklipp till det tryckta textmaterialet. Men som en av mina kloka elever, invänder mot mitt resonemang:

”Men det går ju inte, vi får ju inte ha tillgång till annat än papper och penna vid skrivtillfället. Vi kommer ju ändå inte ha det textmaterialet att tillgå vi själva skrivtillfället.”

Om ni fick använda datorer och internet hade det inte varit ett problem, kontrar jag. Så om vi i skolan ska arbeta med det vidgade textbegreppet, och våra elever ska skriva, och läsa utifrån ett vidgat textbegrepp. Hur kommer det sig då att vid det nationella provet är vi åter i ruta ett, eller kanske i ruta en och en halv, med bara tryckta texter.

Mina elever, som har många gånger mer kunskaper om att läsa ”rörlig film än att läsa text, som kan alla novellens dramaturgiska effekter, i synnerhet om vi tar fram dem i en film. Varför låter ni inte dem brilliera med sin kompetens, varför låter ni bara texter i traditionell mening finnas som underlag till Nationella provet i svenska?

När ska tekniken, och teknikens möjligheter komma ikapp Nationella provet i svenska, undrar jag?

Varför lyckas vissa lärare bättre än andra?

Varför lyckas vissa lärare bättre än andra? Är den fråga som Ulla Damber ställer i sina avhandling Läsa för livet: Tre studier av svenska barns läsutveckling, som jag läser om i 360 forskning och utveckling i skolan och förskola. Den förklaring som står ut som främsta förklaring är erfarenhet, och inte metod.

Avhandling handlar om hur barn trots dåliga odds blev duktiga läsare, och slutsatserna är något som varje lärare/skolledare bör ta till sig av. Damber menar att  elevernas framgång berodde på ett gott klimat i klassrummet, tillit till eleverna och lärarnas förhållningssätt. Att lärarna har ett engagemang för det de gör. Lärarnas synsätt på eleverna är alltså avgörande för elevernas framgång och Damberg lyfter fram följande i lärarnas synsätt att de

  • har tilltro till barnens förmåga
  • har positiva förväntningar
  • ställer höga krav på barnen

Vidare tar Damber fram att kulfaktorn är väldigt viktig och att barnen känner att de lyckas. Lärandet bör ske i en kontext. Men det som står ut mest som förklaring var att lärarna är erfarna, så ett bra mentorssystem för unga, nybakade lärare förespråkar Damber.

Det intressanta med avhandling är att den lyfter erfarenheten som en viktig framgångsfaktor för oss lärare, och att det inte handlar om en metod, ett sätt, utan om ett synsätt för att elever ska lyckas.