Källkritikens kärna

Jag läser Anders Mildners inlägg ”Jakten på sanningen” och tänker det här är precis vad jag vill förmedla till mina elever, för han visar precis vad källkritik bör handla om, när han skriver:

Vi bör betrakta den nya mångfalden i medielandskapet som en tillgång. Bloggar, Facebookgrupper och twitterdiskussioner är en utmärkt garant för att dubbelkolla traditionella medier, samtidigt som professionella journalister kan ha kraft nog att motverka sociala drev som löper fullständigt amok på nätet. Ju mer vi samtalar och diskuterar öppet, desto närmare något som liknar sanning kommer vi.

Precis så vill jag att mina elever ska förhålla sig till det som upplevs som en sanning, att söka en mångfald av röster, inte bara lita på att det jag säger, det läroboken säger, det NE skriver är rätt, utan sök fler källor, var öppna för andra tolkningar, pröva dem. Vi bör prata om tolkningarna, ifrågasätta dem, för ju mer vi samtalar om det ju närmare något som liknar sanningen  kommer vi. Det är är källkritik.

När jag sedan läser Pers inlägg på infontology Vilken är sanningens (undflyende) punkt?
om källkritik och moral, så blir det naturligtvis klart att vi kan inte förhålla oss kritiska mot allt och alla. Per formulerar två centrala frågor:

En första fråga för att kunna vara (käll)kritisk är: Vad ska man vara kritisk mot? En andra fråga är: Vad ska man vara kritisk för?/…/ Nästa svårighet har att göra med vad som egentligen avses med uttrycket ”sanning” eller rättare sagt: varför sanning är viktigt och värt att uppmärksamma. Handlar det bara om fakta?

Naturligtvis måste vi brottas med dessa svåra frågor för att kunna närma oss källkritiken i skolan. Att vara lärare, och ge elever grundläggande förutsättningar för att förhålla sig till information i dagens medielandskap blev med ens ingen enkel match. Men det gör inte att vi  som lärare kan låta bli och falla undan för. Det är en viktig färdighet som vi behöver träna våra elever i, och det kan bara ske genom övning, samtal och genom att vi arbetar med exempel som våra elever har kunskaper om.

2 tankar kring ”Källkritikens kärna

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.