Dagsarkiv: 07 april 2010

Tankar om tid i skolan

Läser Öpedagogen: Tiden går långsamt – är det tråkigt i skolan då?: ”I skolan går tiden jättesakta”

Tänker att det finns gånger då möten, aldrig tycks ta slut och sedan finns det möten som alltid är för korta. Min skoltid, har alltid varit innehållsrik, både som elev och som lärare, tiden jag har varit i skolan har varit både oändligt lång och alltför kort, gått oändligt långsamt och extremt snabbt…

När jag läser Maries inlägg och funderar kring den fråga som hon ställer:  Varför tiden i skolan går jättesakta

Vad är det som gör att skoldagen blir så lång? Är det läraren? Är det ämnena? Är det för att lärarna lyssnar för lite på eleverna? Har vi för bråttom? Går det för sakta? Är skolan för lite lik den verklighet som eleverna befinner sig när de är utanför skolans väggar? Är det för att eleverna inte får vara med och påverka sin skoldag? Är det innehållet vi fyller skoldagen med? Är det kompisarna? Är det för att eleven äter dåligt med skolmat?

Vad gör att skoldagen känns så lång? Mina skoldagar var långa för att jag inte förstod, för att de (lärare, kompisar, skolböcker, läroböcker, metoder, skolmaten) inte kunde  förklara varför vi gjorde det vi gjorde, inte klarade att nå mig då blev, blir mina dagar. Då blir mina skoldagar långa, ibland oändliga…

Politiken och Stakston, tankar för skolan

Idag har jag varit på föredrag med Brit Stakson, som pratade om Sociala medier och politik, ett otroligt inspirerade föredrag, som väckte många tankar funderingar, som jag nu brottas med. För att göra det möjligt att delge er alla så kommer jag köra en liten bloggserie, Stakston-politiken-skolan, än är jag osäker på antalet inlägg, men det blir minst två och som mest sju (vi får se)

 Brit Stakston

I förhållande till politik och sociala medier lyft ofta Obama fram som ett exempel, som att det är en tid för förändringar, men vann han presidentvalet till följd av de sociala medierna? Nej, säger Stakston, men till följd av hans politiska program, och med hjälp av sociala medier lyckades han skapa ett ökat engagemang.

I Sverige används inte sociala medier av politiken för att skapa ett ökat engagemang utan för att få fler väljare, få fler röster på valdagen.

Utifrån mitt perspektiv skulle det räcka gott (till en början), eftersom skolan knappt är närvarande på i sociala medier. En ökad närvaro, och en ökad aktivitet hade kanske lett till fler elever, i synnerhet idag när elevunderlaget minskar pga minskande barnkullar. Det skulle kunna vara en början, att söka fler elever men jag tror att ett aktivt användande av sociala medier kan leda till mer, mycket mer… Mer lust, engagemang, intresse för skolarbetet. Och ett annat sätt att lära, möjligheter att samarbeta, kommunicera etc.

Om politiken befinner sig i en prövningarnas tid, pga av de utmaningar som de står inför med sociala medier, och väljarnas aktivitet i dessa. Så tror jag att det även gäller skolan, web 2.0 har ännu inte nått skolan annat än som små västanfläktar, iform av några eldsjälar som bloggar, twittrar eller använder Facebook för att engagera eleverna för deras skolarbete.

Än är nätet i skolan framför allt konsumtion av den information som finns att tillgå på nätet. Väldigt lite handlar om att kommunicera med de grupper som vill komma i kontakt med skolan. Tänk om skolan kunde få upp ögonen för insikten om vi som skola är tillgänglig online är vi också tillgängliga oberoende av tid och rum. Naturligtvis innebär inte det att vi i skolan måste vara tillgängliga ständigt, dygnet runt, det är inte SJ, men om jag vill nå dem kan jag skicka en tweet på söndagen och de svarar på måndag efter 9.00.

En skola som väljer att anamma sociala medier skulle snart inse att möjligheterna för samarbete mellan elever, skola och föräldrar skulle kunna vara oanade.