Dagsarkiv: 08 april 2010

Tänk att det är fint att vara nörd!

Förra tisdagen när jag var i skolan så berättade jag stolt att jag hade varit på #WPgirls helg, suttit och tittat på WordPress, arbetat med ftp, och försökt förstå kod, och tyckte att jag gjort framsteg. Jag kände mig stolt, och annonserade glatt ut jag är en riktig nörd, ett geek.

Mina elever tittade frågande på mig, som om det inte var någon nyhet. Det hade jag ju varit hela tiden. En riktig lärare.  Tanken slår mig och jag blir så stolt när jag läser Tomesons pressmeddelande att dagens unga nördar generation sätter stolthet bakom ordet.

80-talets definition av en innesittande, blyg heltidsprogrammerare finns knappt i dagens generation. Från systemprogrammerare som inte kommunicerar annat än genom Unixkommandon, till dagens intellektuella, socialt kompetenta människor med fokus på entreprenörsskap och drivkraft.

En nörd idag är alltså en intellektuell, socialt kompetent person med fokus på entreprenörskap och drivkraft. Det är långt ifrån den nördgeneration som jag såg växa upp på 80-talet. Tänk att få tillhöra detta unga släkte med nördar, att delta på deras sajt Tomeson, och blogga om den kompetens som finns bland unga nördar.

Ett häftigt initiativ!

En intressant undersökning- om lärare och internet

Läser Att vara lärare i dagens mediesituation, en undersökning vars syfte är ”att kartlägga lärares kunskaper om Internet, sociala medier, mobiltelefoni samt medieutvecklingen generellt”. En rapport beställd inför World Summit Karlstad

Undersökningen är intressant, kommer med spännande resultat, men skrapar bara på ytan. Det är en intervjuundersökning av 300 lärare, hälften från gymnasiet och hälften grundskolelärare, så man får se undersökningen som en fingervisning för hur lärare ser på medieutvecklingen.

Av de lärare som deltar i undersökningen använder 8 av 10 lärare internet i undervisningen, men frågan som aldrig ställs är hur? Är det bara för att söka information eller använd verktyg på nätet för underlätta samarbete? Det framgår inte.

50% av de som deltagit i undersökningen uppger att de har verktyg för att undervisa kring integritet och säkerhet på nätet. Intressant, frågan jag ställer mig är vilka verktyg använder dessa lärare? Åh, vad jag skulle vilja ställa den frågan, få reda på mer…

70% av de lärare som ingår i undersökningen anser sig ha verktyg för att undervisa om källkritik på internet, schysst! Ändå har 7 av 10 ett behov av fortbildning.

Några andra intressanta siffror sociala medier känner 7 av 10 lärare till, men vad begreppen innebär behöver de aldrig redogöra för. Det intressanta är att 6 av 10 lärare anser att de sociala medierna är utvecklande,
medan 9 av 10 anser att de är tidskrävande och lika många att de tar elevernas fokus.

Jag undrar ju vad dessa 9 av 10 anser om sociala medier i skolan om de tar elevers fokus, från vad då undrar jag också. Tror att jag har svaret dock…

Slutsatsen håller jag som den som ger den bästa indikationen på vad skolan och lärare behöver:

Fortbildning med fokus på medieutveckling torde kunna bidra till minskad stress för lärarna. Att höja kompetensnivån hos lärarna leder till ökad trygghet, jämnare kunskapsbalans mellan lärare och elever och bidrar troligen till ökade möjligheter till användning av medierna i undervisningen.

Sociala medier ändrar maktstrukturerna

Jag var på regionbiblioteket i Stockholm och lyssnade på Brit Stakston som pratade om sociala medier och politiken. Hennes föredrag väckte enormt mycket tankar som jag valt att göra en bloggserie kring, det här är mitt andra inlägg, imorgon kommer ännu ett.

Brit Stakston menar att  Sociala medier i politiken skulle kunna innebär att politiken vitaliseras och får

  • fler medlemmar
  • fler som engageras
  • möjlighet att mobilisera
  • fler väljare

Tänk vad sociala medier skulle kunna innebära för skolan i

  • fler som engagerar sig
  • fler som deltar
  • fler som mobiliseras
  • bättre samarbetsmöjligheter

Varför anammar inte skolan och politiken dessa kommunikations möjligheter omedelbart?

Svaret som Stakston tar fram är att det handlar om makt. Det handlar om makt, och om att ändra maktstrukturen, gå från megafon-kommunikation till dialog, men det skulle innebära en demokratiseringsprocess, för politiken att synliggöra den, för skolan att möjliggöra den.

Så skolan och politiken anamma sociala medier…