En intressant undersökning- om lärare och internet

Läser Att vara lärare i dagens mediesituation, en undersökning vars syfte är ”att kartlägga lärares kunskaper om Internet, sociala medier, mobiltelefoni samt medieutvecklingen generellt”. En rapport beställd inför World Summit Karlstad

Undersökningen är intressant, kommer med spännande resultat, men skrapar bara på ytan. Det är en intervjuundersökning av 300 lärare, hälften från gymnasiet och hälften grundskolelärare, så man får se undersökningen som en fingervisning för hur lärare ser på medieutvecklingen.

Av de lärare som deltar i undersökningen använder 8 av 10 lärare internet i undervisningen, men frågan som aldrig ställs är hur? Är det bara för att söka information eller använd verktyg på nätet för underlätta samarbete? Det framgår inte.

50% av de som deltagit i undersökningen uppger att de har verktyg för att undervisa kring integritet och säkerhet på nätet. Intressant, frågan jag ställer mig är vilka verktyg använder dessa lärare? Åh, vad jag skulle vilja ställa den frågan, få reda på mer…

70% av de lärare som ingår i undersökningen anser sig ha verktyg för att undervisa om källkritik på internet, schysst! Ändå har 7 av 10 ett behov av fortbildning.

Några andra intressanta siffror sociala medier känner 7 av 10 lärare till, men vad begreppen innebär behöver de aldrig redogöra för. Det intressanta är att 6 av 10 lärare anser att de sociala medierna är utvecklande,
medan 9 av 10 anser att de är tidskrävande och lika många att de tar elevernas fokus.

Jag undrar ju vad dessa 9 av 10 anser om sociala medier i skolan om de tar elevers fokus, från vad då undrar jag också. Tror att jag har svaret dock…

Slutsatsen håller jag som den som ger den bästa indikationen på vad skolan och lärare behöver:

Fortbildning med fokus på medieutveckling torde kunna bidra till minskad stress för lärarna. Att höja kompetensnivån hos lärarna leder till ökad trygghet, jämnare kunskapsbalans mellan lärare och elever och bidrar troligen till ökade möjligheter till användning av medierna i undervisningen.

9 tankar kring ”En intressant undersökning- om lärare och internet

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: KristinaAlexanderson

 3. Pingback: KristinaAlexanderson

 4. Pingback: Krister Hansson

 5. Pingback: Länkskafferiet

 6. Pingback: KristinaAlexanderson

 7. Björn Kindenberg

  Förutom skillnaden mellan män och kvinnor i undersökningen, så tycker jag den geografiska skillnaden är intressant. Stockholm, där jag jobbar, ligger ju lägst nästan rakt av. Anledningen skulle jag tro syns i svaret på frågan ”Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att alla elever ska ha tillgång till Internet på skolan?”. Jag ska erkänna att jag inte vet hur det förhåller sig i Malmö och Göteborg, men jag upplever ju själv situationen när det gäller datortillgång i Stockholms skolor som ett problem.

  En annan intressant sak som framkommer i rapporten är att 16% av lärarna *inte* anser att digital kompetens är en nyckelkompetens, där det överraskande är fler yngre än äldre som anser detta. Är de så infödda användare, att de som ser det som en självklarhet mer än en specifik ”kompetens”/förmåga?

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Fast den geografiska skillnaden säger väldigt lite med tanke på hur få respondenter undersökningen har, vad kan 54 Stockholms lärare egentligen säga om Stockholm, kanske en fingevisning, men inte mycket mer…

   16% av de lärare som ingick i undersökningen (dvs 48 av 300) Jag vet inte riktigt hur representativ en sån liten undersökning egentligen är…

Kommentarer inaktiverade.