Dagsarkiv: 09 april 2010

Nu är jag ”Cybernormad”

Jag har gästbloggat på Cybernormer idag och fick det officiellt via twitter när Marcin de Kaminski skrev

”sårå serru. nu är du cybernormad.”

Jag har skrivit ett angeläget inlägg på temat  Skolan ska inte stänga ungas liv ute som börjar så här:

Skolan har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. Ingen elev ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkningar, och om så sker har skolan ett ansvar för att utreda och vidta åtgärder så att inte barn och elever utsätts för vidare kränkningar.

Läs resten av inlägget på Cybernormer och kommentera, gå in i samtalet, hjälp till att föra ett samtal kring skolans roll i förhållande till ungas liv på nätet. Det är viktigt!

Sociala medier sätter eleven, användaren i fokus

Jag var på regionbiblioteket i Stockholm den 7 april och lyssnade på Brit Stakston som pratade om sociala medier och politiken. Hennes föredrag väckte enormt mycket tankar som jag valt att göra en bloggserie kring, det här är mitt tredje inlägg, imorgon kommer ännu ett.

Jump on the social media bandwagon by Matt Hamm CC (by,nc)

Brit Stakston menar att sociala medier (bloggar, twitter, Facebook) handlar om att  sätta mig som användare i fokus, så att jag kan vara med och skapa. Bara den definitionen är som gjord för oss i skolan.

Sociala medier är verktyg som sätter eleverna i fokus som användare, som de som skapar dialog, de öppnar dörrar till dialog, till skillnad från traditionella läromedel så innebär sociala medier att eleverna inte bara är konsumenter utan även skapare av kunskap, och sina läromedel (se Romanbloggen Frankenstein och vår samtid).

Naturligtvis behövs en lärare, en plan, ett innehåll som ska bearbetas, men som verktyg för att bearbeta de kunskaper som skolan ska förmedla, för att utveckla de färdigheter som skolan ska hjälpa elever att utveckla är de sociala medierna verktyg som vi i skolan bör ta till oss.

Sociala medier är verktyg för samarbete och medskapande. De dokumenterar processer (se Rebeckas loggbok) och synliggör dessa för dig och eleverna (se min handledarblogg som ett exempel). De synliggör också dig som person, människa om du väljer att delta och aktivt handleda dina elever till nya kunskaper och färdigheter.

Hur hanterar skolan konflikter?

Idag har jag ett inlägg på Internetdagarna med titeln Lärare måste sluta skylla på Internet när de inte klarar av konflikthantering. Inlägget är en intervju med Linda Svanberg, och har som utgångspunkt mina funderingar kring:

Hur för lärare samtal omkring Internet och konflikter? Det är en fråga som jag har grubblat över de senaste dagarna, i synnerhet då media här eller här tar upp exempel med lärare och skolor som inte tar sitt ansvar, inte agerar i de skolkonflikter som har flyttat till eller från Internet.

Linda berätta öppet och tydligt hur hon arbetar med konflikthantering tillsammans med sina elever. Läs inlägget…

Om skolan som en händelse?

Läser Anders Mildners inlägg om Platsens borttynande att skolan och biblioteken skulle skulle bli händelser snarare än platser, sätter mig och funderar kring saken.

För precis på samma sätt som man med fog kan undra om man verkligen måste vara på jobbet för att utföra sitt arbete (i en tid som gör det möjligt för väldigt många – om än inte alla – att jobba från precis vilket ställe som helst), så kan man naturligtvis undra om man måste vara i skolan för att lära sig något eller om vi verkligen måste gå TILL biblioteket för att biblioteket fortfarande ska vara en värdefull kulturinstans i samhället.

Varför kan jag inte söka vilken utbildning jag vill, var som helst, oavsett var jag bor? Varför tar vi inte chansen till riktig kunskapsspridning och frigör människor från sina geografiska bojor – nu när vi verkar ha chansen?

Ja, vad händer egentligen om vi börjar betrakta jobben, skolan och biblioteken som händelser istället för platser?

Skulle skolan som plats kunna bytas ut, och våra elever kunna ta del av sin utbildning utan att ta sig till en viss bestämd plats. Skolan skulle vara en av dagens händelser. Visst här har Milner säkert rätt, men skolan är så mycket mer än bara en utbildningsinstans. För kunskap kan vi, elever inhämta varsomhelst, bearbeta kunskap, genom nya medier förenklas dessutom samarbetet, och det kan ske mer på individernas villkor.

Men skolan är en institution som har fler uppgifter än så, skolan ska också fostra och lära elever grundläggande värderingar, lära elever förhålla sig andra, lära eleverna grundläggande värden, lära barnen bli ”medborgare”. Se Lpf 94, eller Lpf 94

Kan man göra det utan att träffas, behövs inte en skolning i beteende att förhålla sig till andra, lära sig vara med andra? jag vet inte, men är fast i mina föreställningar om att det nog behövs möten, att man möter andra, lär sig förhålla sig till andra människor, irl. Så jag tror att skolan behöver nog både vara en plats och en händelse, en plats för att lära oss grundläggande sociala beteenden, att vara sociala, förhålla oss till andra  men kanske kan skolan som plats för kunskapande, bli en händelse.