Nu är jag ”Cybernormad”

Jag har gästbloggat på Cybernormer idag och fick det officiellt via twitter när Marcin de Kaminski skrev

”sårå serru. nu är du cybernormad.”

Jag har skrivit ett angeläget inlägg på temat  Skolan ska inte stänga ungas liv ute som börjar så här:

Skolan har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. Ingen elev ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkningar, och om så sker har skolan ett ansvar för att utreda och vidta åtgärder så att inte barn och elever utsätts för vidare kränkningar.

Läs resten av inlägget på Cybernormer och kommentera, gå in i samtalet, hjälp till att föra ett samtal kring skolans roll i förhållande till ungas liv på nätet. Det är viktigt!

2 tankar kring ”Nu är jag ”Cybernormad”

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.