Dagsarkiv: 10 april 2010

Creative Commons, skola och elever

Jag läser Mathias Klangs inlägg Barn och Creative Commons och tänker instinktivt: Det är komplicerat, men samtidigt självklart. Det är klart att inte elever kan ingå avtal, och inte heller har rätt att licensiera sitt arbete under  Creative Commons, eftersom det är att likställa med att ingå avtal, och det får inte barn under 16 år göra.

Men jag står fast i min övertygelse om att medvetenhet om Creative Commons i skolan handlar om ett arbete som måste ske stegvis där vi vuxna kan föregå med gott exempel, och vi kanske inte kan kräva att elever licensierar sitt skolarbete under Creative Commons, även om det är önskvärt, men vi kan agera som om det är en självklarhet, som något som är naturligt, genom att själva göra det.

Det första steget handlar om att medvetandegöra Lärarna, sedan eleverna…

Mina elever som under en längre arbetat med att lägga ut sitt skolarbete på nätet, och har ännu inte valt att använda CC-licenser, och jag har inte heller krävt det, men jag har krävt

  1. att de inte använder material som de inte själva har upphovsrätten till och om så
  2. att de begär tillstånd av den som har upphovsrätten för att få använda upphovsrättsskyddat material
  3. eller att de använder material som är licensierat under Creative Commons

Vad har hänt, jo det som skett är att mina elever lärt sig licenssystemet och CC-symbolerna, och för en del av dem är licenserna så självklara att de inte ens tänker att de inte skulle kunna använda annat material än det som ligger under CC.

Sedan måste har jag förstått att är ett steg till att gå från att ”låna”/använda andras bilder, musik, filmer som ligger under CC, och att själv licensiera sitt material under CC. Vi har pratat om det och mina elever upplever det som svårt, inte alls naturligt. Även om jag säger när ni lånar av andra kan ni väl dela med er också…

Jag tror på att så frön, men att de behöver jordmån för att gro. Så jag tänker om jag går före, visar och delar med mig av de bilder, det material som jag har skapat åt dem, mina bilder etc ligger t.ex. under CC på Flickr så kommer mina elever så småningom också ta steget,  att se det som en naturlig del av sitt skapande på nätet. Det handlar om en mognadsprocess…

Och jag vet att jag inte har CC-licens på min blogg, har inte tagit mig över den tröskeln än, men kanske imorgon, eller dagen efter det vi får se…

Påminn mig bara…

Valet, skolan och sociala medier

Inser att jag och min bibliotekarie Hanna Johannson blev verkligen taggade av Brit Stakston i onsdags.  Jag skriver en bloggserie och hon sätter igång en grupp på Dela, om hur man kan arbeta med sociala medier och det politiska valet i höst. Det är grymt.

Inser att jag får massor med idéer kring vad man kan göra, och hur enkelt och tillgängligt det är. Eleverna skulle kunna lära sig så mycket om sociala medier genom att bara granska och iaktta hur politiker använder dessa medier.

  • En uppgift skulle kunna vara att jämföra traditionella nyhetsmedia med sociala medier.
  • De skulle kunna studera hur och varför Facebookgrupper bildas, vad de har för funktion.
  • Eller hur politiker som Gudrun Schyman använder twitter för att sedan jämföra det med en ”vanlig” twittrare som @macfeast

De skulle dessutom lätt kunna komma i kontakt med politiska företrädare via t.ex. twitter, kunna ställa frågor, kanske inte av typen hur ser folkpartiets skolpolitik ut, men frågor som kan besvaras på 140 tecken.

Sedan vill ju alltid jag att fokus ska ligga i att eleverna själv lär sig använda dessa medier som verktyg. Twitter är ett intressant verktyg för att alla ska kunna reflektera över till exempel en partiledardebatt, sedan blir det extra spännande om man tittar tillbaka över flödet och ser vad de reflekterar kring. Tänk vilka möjligheter, att dokumentera och analysera. Att kommunicera och synliggöra kommunikation.  Och tänk om politikerna skulle kunna få tillgång till dessa twittersamtal för att få en bild ger av hur unga väljare ser på dem, och politik, spännande…

Ja, det var några av de idéer som kom då här på direkten till mig…

Sociala medier skapar elever 2.0, skola 2.0

Jag var på regionbiblioteket i Stockholm den 7 april och lyssnade på Brit Stakston som pratade om sociala medier och politiken. Hennes föredrag väckte enormt mycket tankar som jag valt att göra en bloggserie kring, det här är mitt fjärde inlägg och det handlar om sociala medier i skolan 2.0.

Brit Stakston pratade om vad som har hänt med nätanvändning sedan 1997, och jag slogs av hur lite av det här som påverkat oss och vår verksamhet i skolan…

Health 2.0 (Hälsa 2.0)

En innovationsvåg genom vårdsektorn, vårdtagare söker de som har samma diagnos för att prata med andra i forum på nätet, patientforum och hälsorådgivning är en naturlig del av nätet, för dialog och frågor. Stakston pratade om google health, om att så småningom kommer kanske medicinska journaler ligga online, så att vi kan välja vårdinrättning, läkare efter vårt behov.

Doktorsguiden en sajt där man kan recensera läkare. Det är bara en fråga om tid innan vi har likadan för skolor och för lärare. Och hur möter vi det? Om inte vi i skolan tar initiativet, vem gör det då, och på vilka villkor?

Konsument 2.0

Ett annat exempel som Brit Stakston lyfte fram var konsument 2.0, och vad och hur konsumenter kan påverka? Bloggar, youtube, men kolla in sajten fairshopping, där konsumenter kan klaga och de räknar antalet dagar innan man får svar från företaget.

Eller titta på Ellos, och de bedömningar som deras kunder kommer med, vill inte våra elever också dela berätta om sina lärare, sina  skolor?  Vill dela med oss av våra erfarenheter, och web 2.0 ger oss dessa möjligheter. Det måste vi i skolan också ta hänsyn till, vi kan inte utesluta det. Vi måste också förhålla oss till sociala medier.

Vi, och våra elever är vana att vara aktiva och intresserade, dessa tjänster på nätet hjälper oss…

Sociala medier ingen hype

Stakston säger så klokt, och lyssna nu:

Sociala medier är inte en hype. Det är mer än olika konton! Det handlar om att användarna bidrar med innehåll och får kommentera. Sociala medier är nya verktyg för att uppnå medborgardialog och medborgarnas synpunkter adderar ett extra värde. Företag, politiker [skolan] bör använda sociala medier för krishantering, ofta är de rädda för transparans med det är till vår fördel, styrka om det går det illa, för kan man snabbt förklara, gå in i dessa arenor och berätta det var så här vi tänkte.

Sociala medier är inte en hype…

Skolan, lärare, skolledning våga anamma sociala medier i skolan.

Internet skolan och livet

Igår gästbloggade jag på Cybernormer, om skolan och internet, och vikten att lärare faktiskt tar del av nätet. Att vi skolan också inser vikten av att relationer på nätet också påverkar våra elever och deras vardag.

På Cybernormer har sedan kommentarer kring mobbning, skola och övervakning, sociala medier duggat tätt.  Men när jag Marie Linder inlägg It’s a diffrent Matter Now… or … Making Friends on the Internet is a Fabulous Thing, känner jag att det här är en oerhörd viktig replik till diskussionen kring Både skola och nät är en del av de ungas värld. Så här skriver Marie

When it comes to all the people I have met in real life after having befriended them on the internet I have been truly impressed. They have stood up to my expectations and more. All I can say to this is that making friends through the internet is a good thing.

Tack Marie…