Är skolan digitalt ovan med analoga värden?

Idag kommer den sista delen i min Stakston serie, eller åtminstone tror jag det…

Mathias Klang skrev ett gästinlägg på Stjärnkikarna om begreppet digital turist, och belyste de problem som finns med begrepp som klumpar ihop en grupp, och vilka implikationer det får för vårt sett att se på den gruppen och internet. Problemet ligger i hur man ser på användare av internet, synsättet på elever och att användande av internet har med åldern att göra.

Vi har dock behov av generaliseringar och Brit Stakston har tillsammans med Niclas Strand gjort ett annat försök att beskriva olika grupper och deras användande av sociala medier, (se nedan)  idag tänkte jag belysa den för att fundera kring hur vi i skolan skulle kunna relatera till den.

Digitala/analoga värderingar- digitalt vana/ovana

Deras modell är en matris eller en skala som visar hur en användare kan tänkas röra sig mellan olika stadier. Sedan kan man tänkas sig att en användare i olika skeenden befinner sig i olika stadier, och eftersom min bild av PP är så dålig gjorde jag en egen ”kopia” nedan, som du måste klicka på för att se bättre 😆 …

Det intressanta med Stakston och Standhs modell är att den säger att vi rör oss mellan olika värderingar och olika förhållning sätt till sociala medier beroende på vilka vana vi har av ”tekniken” samt om vi främst har analoga eller digitala värderingar. Och vi vet ju alla att värderingar och kunskaper kan utvecklas… Den säger inte heller att det är en generationsfråga, det där med nätet, inget turistande, inga infödingar, inga immigranter, utan det handlar om värden och vanor, och det tilltalar mig med modellen.

Fast värderingsfri vet jag inte om jag tycker att den är, men det beror väl bara på att jag vill tillhöra de som har digital vana och digitala värderingar… Tycker dessutom att valet av en skala som består av pilar ger signaler om att ”det är att föredra att röra sig mot digitala värderingar och digitala vanor”, och det stämmer nog för politiken, kanske även för skolan, men vet inte… Måste fundera kring det.

Skolan som institution befinner sig enligt mitt sätt att se det inte fast i analoga värderingar. Det är en institution som tror på ”riktiga” möten, javisst men det beror nog på att skolan inte har så hög digital mognadsgrad, inte så hög digital vana. [It stavas PowerPoint, om och om igen…]

Personligen tror jag att skolan genom att förbättra sin digitala vana skulle kunna se att sociala medier skulle kunna underlätta för oss i skolan att uppnå de mål som vi har om att se individerna, barnen, eleverna, ungdomarna och lättare möta dem på deras nivå och följa upp deras behov.

Så låt oss hoppas att skolan, som enligt den här modellen lättast beskrivs som en aktör som har digital ovana med analoga värderingar, inte stannar i de analoga värderingarna, utan utvecklar sin digitala vana och med det sina digitala värderingar. Internet och sociala medier är inte bara för de som är unga och inte bara något som ska ses som ett nödvändigt ont. Det är så mycket mer.

5 tankar kring ”Är skolan digitalt ovan med analoga värden?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: Karin Linder

  4. Pingback: Kristina Alexandersons blogg » Begreppet digital inföding -ger skolan en dålig ursäkt #smp10

  5. Pingback: Immigranter, chokladbollar och andra farliga metaforer | Third Opinion

Kommentarer inaktiverade.