Dagsarkiv: 18 april 2010

Lärarnas status ligger inte i en legitimation

Jag lyssnar på God Morgon världens inslag Legitimera mera om status, som handlar om regeringen och skolministern förslag att införa en lärarlegitimation.

Jag tror inte att läraryrkets status öka genom att regeringen inför en legitimation. Det är andra saker som påverkar statusen.

I Godmorgon världen tar de upp de följande förklaringar till att ett yrke har god status:

  • lön
  • frihet
  • kunskaper ska vara specifika
  • jämställd yrkeskår (lika många kvinnor/män)

Sedan tar de upp ett klassiskt exempel nämligen: läkaryrket som ett yrke med god status, ett yrke som har god lön, relativt mycket frihet, kunskaperna är mkt specifika nästintill gudomliga, dvs läkare räddar liv, och ingen tror sig kunna göra det om man inte har en läkarlegitimation.

Lärarna som yrkesgrupp har jämförelsevis mycket emot sig. Vi är en enormt stor yrkesgrupp som alla har föreställningar om.  Yrkeskunskaperna upplevs inte specifika, eller tydliga för de utanför skolan, för vad gör egentligen en lärare? Dessutom är det övervägande kvinnor i yrkesgruppen.

Jag tror att en av de främsta förklaringar till yrkes status problem ligger i synen på skolan, läraren och kunskap, samt de politiska beslut som fattats…

Men vid sidan av det, tror jag att ett av min yrkesgrupps största statusproblem ligger i att vi generellt inte visar vad vi gör, utan låter andra berätta vad vårt yrke handlar om. Om vi lärare visade, och blev än mer offentliga, mer tydliga med vad som är vår lärarkompetens, och att alla lärare inte blir lärare som ett negativt val, för att man inte kunde bli något annat, eller för att man vill ha långa sommarlov…

Låt oss visa vår kompetens, och skolan verksamhet. Vi måste kanske börja visa vad vi gör, hur vi arbetar, vad som är vår kompetens. Skolans status tror jag skulle höjas av att skolan som verksamhet blev mer transparent: att vi visa vad vi gör, hur vi arbetar, och vilka värden som styr vår vårt arbete. Visade vår yrkeskompetens!

Jag tänker genast på Anne-Marie Körling. Hon gör allt det, och hennes status är i mina och omvärldens ögon är mer än ”den” vanliga lärarens.

Så öppna dörren, visa vad skolan står för, vad du står för som enskild lärare, så kommer det bli tydligare att läraren har en specifik kompetens, så kanske bilden av vårt yrke kan ändras, och med den såsmåning om statusen…