Dagsarkiv: 28 april 2010

Ett svar från Stéfan som gör mig glad

Jag sitter och förbereder mig för en presentation på Medioteket om Wikipedia i skolan och eftersom jag är en så stolt fantast av Stéfan Le Dus bilder av Stormtroopers 365Flickr.

(unreleased) Imperial Valentine by Stéfan CC (by, nc, sa)

En del av hans bilder är skyddade av copyright men de flesta ligger under Creative Commons, härom kvällen tog jag mig i kragen och skickade ett mejl till Stéfan och frågade om jag får lov att använda även de bilder som ligger under copyright till mina presentationer. Och jag fick ett svar som får mig glad, lycklig och alldelens full av …

Nu tar jag mig friheten att citera ur det svar jag fick, eftersom det gör mig så glad

You can use any picture from the series. /…/ for the kind of use you’re doing there’s no problem.
Thanks a lot for asking my permission, I’m happy to see that some people actually care about the copyright notices!

Sedan berättar Stéfan att de bilder som ligger under copyright gör det av ett skäl, nämligen att de är till för att användas i kommersiella sammanhang, till professionella webbplatser och bilder i tidningar tidskrifter etc, men jag får använda dem för mina presentationer. Tänk vilken generös gest, sånt gör mig glad!

Tack Stéfan och Mathias, som fick mig att ta mig i kragen.

Är censur förenligt med skolans värdegrund?

Skolverket kom för någon vecka ut med rekommendationer till skolor om hur de ska förhålla sig till politiska partier och deras närvaro i skolan. Inga partier ska få uteslutas från skolan, enligt yttrande från JO och JK.  Alla partier ska behandlas lika i skolan. Enligt skolverkets riktlinjer Politisk information i skolan

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.
Urvalet av partier som inbjuds till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunens fullmäktige. Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt.

Igår annonserade Stenungsunds kommun ut att de portar partier. De har bestämt att endast partier som är representerade i kommunfullmäktige och riksdagen som få komma till skolorna.

– Vi säger att skolans värdegrund är ett av de tyngsta uppdragen som skolan har att arbeta med. Det finns partier som inte lever upp till den, säger Carola Granell, socialdemokratisk ledamot i Stenungssunds bildningsutskott.

– Det gäller också tryggheten för eleverna i skolan som skolledningen också har ett stort ansvar för. Utifrån de två aspekterna har vi valt att formulera vårt beslut.

Jag respekterar att Stenungsund sätter värdegrunden i fokus, men undrar stilla hur det kan vara förenligt med värdegrunden att stänga ute partier från skolan? Innebär inte det beslutet att kommunen idkar förhandsgranskning, eller ska man kalla det censur?

Hur kan förhandsgranskning eller censur vara förenligt med skolans värdegrund?

Sedan undrar jag stilla, vad händer om ett av de partier som Stenungsund idag vill stänga ute från skolorna kommer in i riksdagen eller in i kommunfullmäktige, vad händer då? Jag undrar om vi accepterar att en kommun får ta det första steget för att begränsa åsikter så är det kanske enklare att ta nästa steg, och hur kan åsiktsbegränsning vara förenligt med skolans värdegrund undrar jag…