Är censur förenligt med skolans värdegrund?

Skolverket kom för någon vecka ut med rekommendationer till skolor om hur de ska förhålla sig till politiska partier och deras närvaro i skolan. Inga partier ska få uteslutas från skolan, enligt yttrande från JO och JK.  Alla partier ska behandlas lika i skolan. Enligt skolverkets riktlinjer Politisk information i skolan

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.
Urvalet av partier som inbjuds till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunens fullmäktige. Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt.

Igår annonserade Stenungsunds kommun ut att de portar partier. De har bestämt att endast partier som är representerade i kommunfullmäktige och riksdagen som få komma till skolorna.

– Vi säger att skolans värdegrund är ett av de tyngsta uppdragen som skolan har att arbeta med. Det finns partier som inte lever upp till den, säger Carola Granell, socialdemokratisk ledamot i Stenungssunds bildningsutskott.

– Det gäller också tryggheten för eleverna i skolan som skolledningen också har ett stort ansvar för. Utifrån de två aspekterna har vi valt att formulera vårt beslut.

Jag respekterar att Stenungsund sätter värdegrunden i fokus, men undrar stilla hur det kan vara förenligt med värdegrunden att stänga ute partier från skolan? Innebär inte det beslutet att kommunen idkar förhandsgranskning, eller ska man kalla det censur?

Hur kan förhandsgranskning eller censur vara förenligt med skolans värdegrund?

Sedan undrar jag stilla, vad händer om ett av de partier som Stenungsund idag vill stänga ute från skolorna kommer in i riksdagen eller in i kommunfullmäktige, vad händer då? Jag undrar om vi accepterar att en kommun får ta det första steget för att begränsa åsikter så är det kanske enklare att ta nästa steg, och hur kan åsiktsbegränsning vara förenligt med skolans värdegrund undrar jag…

4 tankar kring ”Är censur förenligt med skolans värdegrund?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Utbildningsradion

  3. Johan

    Jag instämmer i dina stilla undranden. Kommunens tolkning bygger på en bestämd syn på vad demokrati är och hur en gemensam värdegrund ska artikuleras. Enligt min mening är detta ett konkret exempel på ett odemokratiskt, politikfientligt förhållningssätt som snarare bidrar till ytterligare anatgonismer och förstärker – tyvärr – synen på skolan som en från omvärlden sluten institution. Vi gömmer oss och sopar problemen under matten och hoppas på att högen under mattan inte blir allt för stor… För vad händer då? Jag menar när vi inte längre kan kliva över mattan?

    Censur är en term man kan använda för att beskriva detta – knutet till konkret undervisning skulle man kunna kalla problemet för indoktrinering i demokrati. Vad är det man gör genom denna handling? Jo man kväver livsnerven i demokrati – man tar död på demokratin genom att avgränsa och precisera den till en given innebörd. Detta är bara ytterligare ett exempel på den utbildningspolitiska konsensusorienteringen som råder i flera kommuner och i många skolor. Sorgligt och ett svek mot barn och ungdomar. Hur kan samhället sen komma och ställa krav på politiskt deltagande? Som du förstår så gäller ju frågan inte enbart den du nämner i detta fall – det gäller skolan generellt enligt min mening.

Kommentarer inaktiverade.