Dagsarkiv: 02 maj 2010

Några saker som jag är nödd att säga…

Jag sitter och rättar Nationella prov i svenska. Det är ingen lätt eller rolig uppgift. Och av någon anledning tycks alltid maj innebär en period av tungt rättande, mycket bedömningar och avslut i många sammanhang. Det är svårt att bedöma!

Jag sitter och läser mina elevers uppsatser, en efter en och jag kan med mycket tillförsikt säga att de är de bästa uppsatser som jag har läst. Jag tror att dessa uppsatser är de bästa som mina elever någonsin skrivit. De mest personliga, de mest utelämnade och mest mogna.

Uppsatserna är skrivna, till mig, på ämnet ”oss emellan” och förtroendet som dessa unga skribenter ger mig är enormt, de säger med sina texter ”Titta Kristina, se visst har jag utvecklats, visst är jag bra” sedan är det min uppgift att bedöma, sätta ett betyg och säga om texten lever upp till de krav som ställs enligt betygskriterierna. Det är mitt yrke, det är min uppgift, det är lärarens profession.

Syftet med provet att alla ska bedömas utifrån samma måttstock, alla ska möta samma norm, och jag är inget annat än ett verktyg för att denna bedömning ska bli likvärdig och rättvis. Jag ska inte säga åh, vilken resa du har gjort tänk vad du har utvecklats som skribent, utan jag ska säga, du uppnådde dessa kriterier men inte dessa och därför blir betyget detta.

Jag ska se texten, inte människan, jag ska inte blanda in mina känslor i min bedömning för då bedömer jag fel, utan jag ska med facits hjälp säga om mina elever har uppnått de krav som finns för provet. Idag känns det som en övermäktig uppgift, och jag känner mig som ett misslyckande.

Tio budord för en PowerPoint

Jag har sagt det förut jag har väldigt något svårt för PowerPoint som presentationsverktyg, tycker att man blir låst vid verktyget har en känsla av att texten ofta blir lite i minsta laget, att det blir för mycket text på en slide, se nedan.

Dessutom tycker jag att själva presentationsformen har en sövande effekt på min publik. Kort och gott jag har aldrig fördjupat mina kunskaper i konstformen PowerPoint, tills nu. Men jag kvarstår i min skeptiska inställning, och inser att jag inte är den enda. Samtidigt kn jag se att verktyget är ett stöd, en hjälpande hand för minnet och skapar en tydligare struktur på innehållet så har jag lagt ner lite tid på att faktiskt försöka lära mig lite mer, för att bli lite bättre…

I jakten på mer kunskap om hur man lyckas hålla sin publik vaken under en PowerPoint presentation ramlade jag över tio budord för PowerPoint, och de kan vara bra att ha för att undvika en presentation som den nedan…

PowerPoint

 1. Du ska bli sedd!
  minst 36 punkter rekommenderas, tänk på att använda tydliga kontraster (det har inte vi, får vi ordna)
 2. Du ska göra punkter!
  sex ord per rad, och max sex punkter per slide (den punkten klarar vi av)
 3. Du ska inte bara använda text
  En bild säger mer än tusen ord, variera andra medieformer med, ljud, filmklipp, animationer etc.
 4. Du ska inte göra punktlistor
  Använd olika grafisk uttryck för att göra din presentation mer tilltalande för ögat, men undvik punktlistor
 5. Du ska inte överbelamra
  publiken kan bara hålla en högst två tankar i huvudet på en gång, låt bild och text samspela, tänk på att skapa en logik för dina åhörare
 6. Du ska inte använda övergångar
  De skapar distraktionsmoment för dina åhörare, håll det enkelt och tänk på att du vill att din publik ska fokusera bara på dig
 7. Du måste erkänna dina källor, ange dina källor
  erkännade av källor bör göras i direkt anslutning till bilderna, eller citaten
 8. Du ska inte läsa dina slides innantill
  Tänk på att ha ögonkontakt med din publik och på att det är du som är presentatör och inte PowerPointen
 9. Du ska öva, förbereda dig
  Öva igenom din presentation minst en gång, innan du genomför den…
 10. Du ska vet att ”less is more”
  En bra presentation ska lämna publiken med en känsla av att den vill ha mer…

Jag tänker dessutom att detta ska jag ta med mina elever så att om de väljer att använda PowerPoint så går de inte i de vanligaste fällorna och begår mord genom sina presentationer