Dagsarkiv: 03 maj 2010

Gästbloggar för UR om valet

Jag har blivit inbjuden att gästblogga för UR-valet kring valet och skolan samt sociala medier i förhållande till det.

Jag blir onekligen generad när jag läser presentationen av mig själv som en som brinner för nätdialogen, och jag får stå bakom citat som följande:

Jag anser inte att skolan har ansvar för sociala medier. Men samtal, dialog och kommunikation är en del av undervisningen i skolan, och därför tycker jag att lärare ska använda sociala medier om inte annat för att främja dialog. Idag är internet ett verktyg lika naturligt som papper och penna. Vårt ansvar i skolan är att förmedla och gestalta människors lika värde, att förse eleverna med det som de behöver som medborgare – i alla former.

Kort om mitt inlägg Politiker på Facebook hur ser elever på det handlar om frågor som skulle kunna vara en utgångspunkt för att diskutera sociala medier och politik.

Men hur ser egentligen elever på det? Vill de ”umgås” med politiker i dessa arenor? Det är en fråga som jag ska låta mina elever ta ställning till i mitt arbete med att förbereda dem inför valet. Frågor som jag tänka mig att vi kommer att fundera kring är:

Kan eleverna tänka sig att bli vän med partiledarna på Facebook för att få en personligare relation till dem? Eller att gå med i det tilltänka partiets grupp på Facebook? I vilken utsträckning och varför i sådana fall?

Så läs gärna mitt gästinlägg, och den trevliga presentationen av mig som bloggare 🙂

En lunch i nationella provets skugga

Jag hade sällskap med en kollega på lunchen idag. Det blev en lång härlig lunch där vi diskuterade många av de problem som vi står inför i skolan som plagiat, svårigheten att skapa uppgifter som är originella, som inte har ett enkelt svar på google eller Wikipedia. En lunch med många skratt och mycket prat.

Vi pratade om nationella provet och de förutsättningar som finns för uppgiften, hur konstruerade en provuppgift som den vid nationella provet är. Jag och min kollega var överens om att naturligtvis är det positivt att provet har ”riktiga texttyper” som utgångspunkt. Det är bra att eleverna får skriva debattartiklar, reportage, och recensioner, men om det ska vara på riktigt så kan inte uppgiften vara konstruerad som den är på nationella provet att du först ska jämföra för- och nackdelar och sedan ta ställning, vilken debattör gör det?

Hela nationella provets konstruktion är en god tanke var vi överens om, men den har inget med verkligheten att göra. Jag tvivlar till och med på om den överhuvudtaget förbereder elever för ett skrivande i verkligheten. För vem skriver en text under de förutsättningar som finns under nationella provet?

  • uppgiften är given av ”Nordiska språk i Uppsala”, och så även materialet som du ska ha som utgångspunkt
  • uppsatsen ska skrivas på max fem timmar, inte mer eller mindre
  • du ska göra allt själv, utan att få prata med någon, ta hjälp av något annat än SAOL
  • du ska dessutom skriva texten för hand…

Idag undrar jag om inte bara nationella provet konstruerat som det är för att vi ska få ett riktmärke för vår betygsättning. Det ironiska är att provet i sig är betygsvägledande, men om jag avviker från resultatet måste jag motivera avvikelsen. Jag undrar sen när kan en skrivning, ett prov bedöma hela en elevs förmåga som skribent och/eller talare?

Min lunch med min kollega var underbar, men nationella provet kastade sin skugga över den.