Använd bibliotekarien i skolan -en fantastisk resurs

Idag har jag bloggat om min egen skolbibliotekarie Hanna Johansson, som är en mycket god vän och kollega på Kolla Källans idélåda med inlägget Ta hjälp av biblioteket. Inlägget handlar om hur hon arbetar med informationssökning tillsammans med våra elever. Hur en bibliotekarie förbereder sig för att stödja och hjälpa elever att utveckla sin informationskompetens. Så här berättar Hanna själv:

Mitt eget förberedelsearbete börjar alltid med att jag gör en länklista, som jag sedan lägger upp på skolan webbplats. Men den gör jag egentligen mest för mig själv, säger Hanna och tillägger, för att jag ska få en översikt över vad det finns för material. Den blir sedan utgångspunkten för min presentation: ”Hur du söker efter material”.

I det här projektet hade jag en lektion tillsammans med eleverna där jag gick igenom hur de kan hitta information om Afrika som de sedan kan använda för sitt fördjupningsarbete. I stort sett utgår jag ifrån en liknande metod, anpassad efter syfte och ämne.

Hanna sa så mycket bra saker att det räcker till flera inlägg, men idag puffar jag för det som ligger på Kolla källan så ska jag skriva ännu ett om Hanna imorgon 🙂

3 tankar kring ”Använd bibliotekarien i skolan -en fantastisk resurs

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: Per

Kommentarer inaktiverade.