Ta hjälp av skolbiblioteket

I tisdags satte jag mig i biblioteket tillsammans med bibliotekarien Hanna Johansson på Enskilda Gymnasiet för att prata med henne om informationssökning och elevers informationskompetens.

Hanna

Hanna Johansson

Informationssökning kring Afrika

I det här inlägget kommer jag att berätta hur Hanna arbetar kring informationssökning, källkritik utifrån ett Afrikaprojekt i årskurs nio, som hon tillsammans med en grupp SO- och språklärare just startat.

Jag börjar med att fråga Hanna: Hur förbereder du dig inför ett projekt, som det kring Afrika?

Hanna berättar glatt: Jag blev inbjuden av SO-lärarna på ett sektorsmöte om att vara med i planeringsfasen av projektet, och då blev det också naturligt att jag föreslog att jag skulle ha en genomgång med niorna i biblioteket kring hur de söker information. Lärarna tyckte det var en bra idé.

Min länklista lägger jag upp på skolan webbplats

Mitt eget förberedelsearbete börjar alltid med att jag gör en länklista, som jag sedan lägger upp på skolan webbplats. Men den gör jag egentligen mest för mig själv, säger Hanna och tillägger, för att jag ska få en översikt över vad det finns för material. Den blir sedan utgångspunkten för min presentation: ”Hur du söker efter material”.

I det här projektet hade jag en lektion tillsammans med eleverna där jag gick igenom hur de kan hitta information om Afrika som de sedan kan använda för sitt fördjupningsarbete. I stort sett utgår jag ifrån en liknande metod, anpassad efter syfte och ämne. Jag börjar med att kort gå igenom de resurser som skolan betalar för: NE, Landguiden och Historiska biblioteket och databaser som Presstext etc. sedan tar jag upp de fria resurserna, som finns på nätet och då börjar jag alltid med Länkskafferiet, som är Skolverkets kvalitetsgranskade länksamling, sedan tar jag upp Google, Wikipedia etc.

Kommer alltid in på källkritik

Jag är noga med att förklara för eleverna att de bör använda flera olika källor, som de jämför för att se att informationen överensstämmer och att det är något de bör göra med alla källor. Hanna tillägger: Samtalet kommer alltid in på källkritik när jag pratar om informationssökning. Eleverna ställer ofta frågor om Wikipedia, om jag tycker det är en bra källa att använda osv… Då kommer jag in på att det är viktigt att ha ett kritisk förhållningssätt till alla källor och jämföra all information de hittar. Det är viktigt att påminna eleverna om att de ska vara medvetna i sina val av källor.

Blir synlig för eleverna

Jag avslutar genomgången i informationssökning med att visa min länksamling, så att eleverna vet var de kan hitta den och kan använda den som utgångspunkt för sin egen sökning. Att ha en lektion i början av ett projekt gör också att eleverna sedan kommer tillbaka till biblioteket och frågar kring sin egen frågeställning, om hur de ska hitta material på internet och i databaser. Hanna säger: Det är som att en ”startlektion” gör mig mer tillgänglig som resurs och sedan vågar eleverna be om mer hjälp i början av ett projekt. Det är som om de behöver påminnas om att jag finns i biblioteket och kan hjälpa dem att hitta rätt.

Vilka är svårigheterna?

Jag frågar Hanna om vilka svårigheter hon upplever att hon möter i arbetet med att utveckla elevers informationskompetens.

Hanna är noga med att poängtera att hon tycker att eleverna har bra kunskaper i att söka information, men det som saknas är tid, och möjligheter att få möta eleverna på deras ”hemmaplan” att få dem att förstå att jag som bibliotekarie inte bara kan hitta bra böcker utan även har kompetens i att söka på internet. Jag stöter ofta på svårigheter när jag ska visa sökvägar i Google för eleverna upplever att de kan Google. De tycker att googla kan de och internet är deras hemmaarena, där har jag inget att tillföra.

Hur gör du då? undrar jag nyfiket.

Åh, jag brukar vara lyhörd för vad de säger och brukar låta eleverna visa mig, för att sedan fråga om de kan t.ex. ”frassökning”, d.v.s. söka efter en specifik fras på Google? Ofta är svaret nej, och då kan jag visa att de ska sätta frasen, meningen som de söker efter mellan två citationstecken. Jag genom att vara lyhörd hjälpa eleverna och underlätta deras googlande med enkla knep som ”frassökning” och då kompletterar vi varandra.

En resurs för att utveckla elevernas informationssökande

Jag inser när jag sitter där med Hanna i skolans bibliotek och solen skiner in på oss att ett nära arbete med biblioteket och bibliotekarien är viktig resurs i arbetet att utveckla elevers informationskompetens. Så mitt råd till alla lärare och elever är, använd biblioteket och bibliotekarien i ert arbete med informationssökning och källkritik i skolan.

1 tanke kring ”Ta hjälp av skolbiblioteket

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.