Dagsarkiv: 09 maj 2010

Hur skapar vi ett läraruppdrag i tiden?

Jag läser Anna-Karins Frisks inlägg om avintellektualiseringen av läraryrketSOS, skola och samhälle.

När jag läst hela Frisks inlägg inser jag att det Frisk nog vill säga är att skolan borde ha ett tydligare kunskapsuppdrag. Tydligare och att det borde lyftas fram tydligare i verksamheten. Frågan jag ställer mig är då vilka kunskaper är det som skolan ska förmedla och gestalta? Är det bara intellektuella färdigheter som Frisk delvis tycks hävda eller är det också sociala och emotionella? Skolan ska väl utveckla hela människan, socialt, emotionellt och intellektuellt.

Jag tror att vi behöver ha en gemensam syn på vad som är skolans, lärarens uppdrag: prata om det och förmedla hur vi, som lärare i skolan arbetar för att nå detta uppdrag. Sedan anser jag att diskussionen bör handla om vilka kunskaper och färdigheter som ska förmedla, vad behöver elever lära sig idag för att klara sig imorgon?

Kanske är det så att diskussionen behöver handla om vilka kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle. Frågan om lärarens uppdrag bör handla om hur vi skapar en skolan, och ett läraruppdrag som ligger i tiden.