Begreppet digital inföding -ger skolan en dålig ursäkt #smp10

Igår i Borås på sociamediapedia så kom begreppen digitala infödingar upp och deras förhållningssätt till ”sociala medier” och till ”modern” teknik.

Brit Stakston var tydlig i sin uppmaning ”låt oss idag gemensamt bestämma oss för att sluta använda begreppen digital inföding och digital immigrant”. Jag kan bara instämma. Låt oss använda andra begrepp, andra bilder av ”användare/icke användare av sociala medier” än den av olika stammar, olika folkgupper. Stakston har i modell en annan terminologi med digitalt vana/ovana och skiljer på digitala och analoga värderingar, se mitt inlägg om #stakston.

Mathias Klang kommer fram till samma slutsats: att begreppet är fel, fel, fel, och ett fortsatt användande av begreppet är mer skadligt än det gör nytta, och kanske i synnerhet i skolan.

I skolan finns en inbyggd rädsla för att förlora kontrollen och internet är stort, okontrollerat och okänd ”mark” för många lärare. Om man i diskussioner kring ungas internetanvändande pratar om dem som ”digitala infödingar” (natives) då blir bilden att de unga tillhör en annan stam, har andra färdigheter och redan har kunskaper om den digitala tekniken. Men sen när föds vi med alla kunskaper? Alla färdigheter, de utvecklas väl successivt, eller?

Men begreppet infödingar gör också att vi som inte är ”infödingar” (natives) tittar på de ”unga” som något främmande, annorlunda (inte som vi) i värsta fall ser vi på dem som någon som vi inte förstår, inte tillhör, fast de bara är ”människor” med samma behov som alla andra generationer har haft om att bli älskade, sedda och bekräftade.

Jag undrar dessutom ständigt i vilket annat sammanhang får vi använda ordet ”infödingar”? Vad säger det om synsättet unga? På ”the natives”? På infödingarna?

Den bild som ofta förmedlas med begreppet digitala infödingar är att de ”kan” allt om internet, alla digitala verktyg, hur allt på internet fungerar. De behärskar mediet har kunskaper om mediet. Och när dessa föreställningar följer med begreppet då medför det bara att det ger oss vuxna i skolan en ursäkt för att vi inte lär oss, för att vi inte integrerar de digitala verktygen i vår vardag, i skolans vardag. Vi använder det som en ursäkt för att inte lära oss, inte använda digitala verktyg i skolvardagen. Och ursäkten är att de unga tillhör en stam som redan kan allt, de är infödda! Begreppet leder alltså i värsta fall fel och skapar eller ger vuxna en enkel ursäkt till att inte ta ansvar för den delen av ungas liv som levs online, och en ursäkt att inte integrerar den digitala vardagen i skolvardagen.

Så låt oss anta Brit Stakstons uppmaning och från och med idag sluta använda begreppet idag, för det leder bara ”fel, fel, fel”

14 tankar kring ”Begreppet digital inföding -ger skolan en dålig ursäkt #smp10

 1. Pingback: Karin

 2. Pingback: Karin

 3. Karin- lillmacho

  Vad glad jag är att du tog upp den här tråden, tyckte du hade en viktig poäng när du kommenterade det igår. Just vad gäller skolans ansvar att lära eleverna hur de hanterar internet. Jag kan förstå att vissa tycker att ungdomarna kan ju det där, de kan tekniken, de knattrar iväg så fort på mobilerna och pratar ett helt annat språk på facebook och i bloggar. Men något som vi vuxna (oj jag kallade mig själv vuxen!) faktiskt har mera erfarenhet av är ansvar, livserfarenhet, hur man hanterar konflikter och där finns det mycket som skolan kan jobba med. Att lära ut hur man kommunicerar med hjälp av verktygen.

 4. Mats

  Håller med – jag håller på och planerar en fortbildningsinsats för lärare och en del av arbetet är att förstå motståndet/oviljan att tränga in i allt det nya.

  OM vi exotiserar de andra (infödingarna), då blir jag väl samtidigt mer normal? Eller reduceras jag till en turist – även om det råkar vara en turist med hög status.

  Fin blogg du har!

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Hej Mats,
   din tankar kring fortbildning tror jag du har rätt det handlar om att förstå oviljan, rädslan, och för starta där. Jag tror mycket på att skapa tilltro till lärarnas kompetens som behövs även när vi använder digitala verktyg. Personligen tror jag att lärare många gånger behöver konkreta exemel för att se förstå verktygen styrka, problemen hinder ser lärarna vanligtvis ändå. Så möt lärarna där de är och förmedla sedan möjligheter 🙂

 5. Pingback: Lärarutbildningen och de "digitala infödingarna" « Tysta tankar

 6. Pingback: Var är vi? « You're no different to me

 7. Björn Kindenberg

  Bra inlägg! I all välmening används ju metaforen för att medvetandegöra skillnaden i världsuppfattning mellan de som är födda efter internets genombrott och de som var med innan teknik-/kommunikationsskiftet och därför kan antas vara fast i föråldrade mentala strukturer.

  Men problemet med metaforerna inföding och turist är att de är för kantiga och missvisande. En inföding har inte nödvändigtvis en riktigare uppfattning om platsen han eller hon bor på, eller kanske ens någon realistisk uppfattning om samhället, än den som ”kommer utifrån”. Inkaindianerna stod sig ju slätt mot Pizarro, om man nu ska dra metaforen till sin spets.

  Turistliknelsen leder också helt fel; en turist är ju någon som besöker en (tillrättalagd) del av världen och sedan åker hem till sin vanliga vardag och på sin höjd har tagit med sig några souvenirer och en halvtimmes konversationsunderlag på nästa jobblunch.

  Om man ska tolka ”digitala infödingar” välvilligt så är det väl någons sorts påminnelse om att ungdomar i vissa lägen tar saker för självklart, som vuxna kan vara ovana vid. Men det är inte något som är utmärkande för barns och ungdomars relation till just internet, det gäller ju ungdomars erfarenhet av allting, att den skiljer sig från vuxnas perspektiv.

  Jag förstår inte riktigt varför begreppet fått sådan utbredning. Vanligtvis brukar det yttras lite förnumstigt, men utan att man får någon vink om vad konsekvenserna skulle kunna vara. Ska jag låta mina barn sköta min deklaration via internet, för att de är ”digitala infödingar”? Ska jag ge dem tillgång till min internetbank, för att de är födda experter på allt som har med datorer att göra?

  I skolans värld verkar det, som du är inne på Kristina, dock helt OK att retirera från ansvar, genom att definiera pedagogiska frågor som ”teknikfrågor”.

 8. Pingback: Charlotte S H Jensen

 9. Pingback: Kristina Alexandersons blogg » Digitalt infödda finns inte, skolan måste ta sitt ansvar…

 10. Pingback: Niklas Karlsson

 11. Pingback: Immigranter, chokladbollar och andra farliga metaforer | Third Opinion

Kommentarer inaktiverade.