Dagsarkiv: 14 maj 2010

Om Google Generation och vår världsbild

Jag blev för några veckor sedan intervjuad av min kollega Kristina Alexanderson, lärare på Enskilda Gymnasiet, tillika utbildningsansvarig på Webbstjärnan/.se och bloggare på Kolla källans idélåda. Kristina dyker alltid upp på skolan på tisdagar, vilket är trevligt även om det ofta blir alltför snabba hälsningar eller korta utbyten av jobbtankar, mellan lektioner, möten och bibliotekslåntagare…

***

Denna tisdag hann vi dock med ett lite längre möte då vi hade bokat tid för intervju inför artikel i Kolla källans idélåda som lades ut 4 maj. Kristina ville skriva om hur jag arbetar med att undervisa elever på skolan i informationssökning, vilket jag tycktes kändes lite svårt och prestationsladdad. Men jag hade bestämt mig för att låta mig intervjuas ändå och som tur var hade jag nyligen haft lektioner i infosök inom ett pågående projekt på skolan, färskt i minnet och lämpligt att utgå ifrån under samtalet. (Sedan blir vi väl ”alla” glada för ett och annat tillfälle att få visa upp det vi gör i våra jobb ;).

Ett givande samtal

Det blev ett givande samtal som kom att handla om allt från elevers frågor i biblioteket till deras olika sökvägar och informationskompetens. Jag tänkte efteråt att här finns ju flera uppslag att både prata och skriva mer om, vilket Kristina troligtvis också gjorde, då hon följde upp inlägget i Kolla källan med ett uppföljningsinlägg i sin egen blogg under lördagen: Elevers informationskompetens, hur ser den ut?

Vilka är bibliotekariens svårigheter?

Innan jag blir alltför självupptagen i detta inlägg ska jag försöka komma till saken ;-). Mot slutet av vårt samtal frågade Kristina mig vad jag upplever för svårigheter i mitt jobb med att lära elever att söka information. Överhuvudtaget är det ju relativt svårt att försöka lära ut något till en målgrupp som denna redan anser sig rätt bra på – internet är ungdomarnas arena som Kristina skriver. Likväl som elever kan läsa, skriva, cykla så kan de som regel även googla och hitta fakta på internet. Men det stannar ju inte där egentligen, inte om vi pratar om riktig informationssökning i ett djupare sammanhang…

Hittar elever schyssta webbresurser?

Nu ska jag genast säga att av det jag sett av elevers sökande efter information på internet, så har de blivit markant bättre på att just googla sedan jag började som skolbibliotekarie 2002. Ökad tillgång i hem och skola med dagligt internetanvändande som följd har naturligtvis gett vissa resultat. Men också av denna anledning tycker jag att det svåraste att nå fram med till eleverna är just söktekniker i Google. Här gäller det att kunna komma med något nytt och överraskande för att fånga intresset, men utrymmet finns inte alltid… Så länge jag kan visa eleverna skolans databaser såväl som fria webbresurser som Länkskafferiet och andra schyssta portaler, så är detta relativt nytt och nyttigt för dem – det tycker de även själva ibland (tror jag). Men när det kommer till att visa hur man kan effektivisera sina googlesökningar så är det genast ”stopp och belägg”, Google kan vi faktiskt, vad vill du tillföra här egentligen…?

Eleverna ställer smarta frågor…

Här ställer eleverna gärna smarta frågor, som varför ska vi gå igenom just Google när det finns andra sökmotorer som Alta Vista, eller det där man göra i ”Avancerad sök” osv. … Helt rätt – som jag tidigare skrev har eleverna generellt blivit hyfsade på att googla och det finns nog en eller ett par i varje klass som hanterar flera smarta söktekniker. Men det betyder inte att alla i varje klass känner till dessa genvägar eller att jag som bibliotekarie inte har något nytt att komma med här… Jag tycker ändå att det är värt att lägga lite tid under en infosöklektion på att prata Google (eller för allt del någon annan likvärdig sökmotor), söktekniker och funktioner. Det behöver inte vara jag som talar om för eleverna hur de ska söka, det kan lika gärna vara ett utbyte av kunskaper och sökvägar – alla kan vi lära oss något nytt i en sådan dialog. Allra minst jag!

Google generationen och internet

Under samtalet med Kristina försöker vi sätta fingret på vad det är med just googlesökningar som gör eleverna lite provocerade, som gör det svårt att nå fram till dem på ett bra sätt. Då slår mig uttrycket ”Google generation”, vilken spridning det begreppet fått och vilket synsätt det har fört med sig. Nu kanske de flesta unga inte har hört talas om just Google generation och den forskning som föregått begreppet. Men under sin uppväxt har de troligtvis matats med liknande föreställningar om sig själva, från media och annat vuxet håll. Hur duktiga ”alla ungdomar” är på datorer, vad mycket de kan om internet och hur vana de är på att söka och hitta information”. Så mycket bättre ”alla unga” är på ”allt på internet” än dem som är äldre. Ok, kanske jag generaliserar lite grovt här. Men jag tror att detta synsätt är relativs spritt över åldersgrupperna, vilket både skapar missförstånd och gör oss alla en otjänst. Den bild de unga har av sig själva är att de är just Google generation. De och inte vi (vuxna).

Vi tillhör alla google generationen

Jag vill inte förminska de unga här på något sätt, mycket av dessa förutfattade meningar stämmer. Många barn och unga är smarta nätanvändare, snabba på att anamma nya tekniker och webbtjänster. Men vad rapporten som delvis ligger bakom begreppet Google generation visar, är ju att de inte tillhör denna generation mer än vad någon annan gör. Vi (vana nätanvändare) tillhör alla Google generation och när det gäller att använda internet för att hitta bra information, att kunna värdera och hantera all denna information på ett medvetet sätt, så är det inte en ålders- eller generationsfråga. Långt därifrån. Där tror jag faktiskt att vi vuxna, lärare och bibliotekarier, har en del kunskaper att tillföra. Och det vore synd om vi inte gjorde just det. Samtidigt har de unga en hel del annat att lära oss vuxna, massor rentav, ifråga om datorteknik, kommunikation och internettjänster.

Informationskompetens handlar nog om ett evigt givande och tagande, helt enkelt. En kunskapsvärld där ingen någonsin kommer att kunna luta sig tillbaka och känna sig fullärd ;).

Hanna Johansson bibliotekarie på Enskilda Gymnasiet (min bibliotekarie) i Stockholm, ämnesredaktör för Länkskafferiet, aktiv i Nätverket för informationskompetens och som medlem i skolbibliotek bloggar även Hanna för SkolbibliotekÖst.

—-

För mer information om Google generation och de forskningsresultat som Ian Rowlands och hans forskarteam (Storbritannien) kommit fram till, läs gärna rapporten ” Behaviour of the Researcher of the Future”. Rapporten kom ut januari 2008.

Läs även Stefan Pålsons artikel på Kolla källan om den  brittiska rapporten som har genomförts av Ian Rowlands och forskargruppen CIBER: Informationskompetens — nyckeln till lyckade studier.

Ian Rowlands var huvudföreläsare på NIK-konferensen 2009 då han pratade om Google generation och forskningsrapporten. Här finns Dokumentation och blogginlägg från konferensen.