Dagsarkiv: 15 maj 2010

Kränkningar på nätet, beror de på nätet?

Jag har just avslutat kvällens sista grej på min to-do-listan när jag av en tillfällighet ser en tweet i ögonvrån från Brit Stakston

”Ok så vi mobbas på nätet enligt er undersökning TV4. Ska vi stänga av Internetet nu eller?”

Jag inser att återigen har media gjort en enkel poäng av att unga utsätts för kränkningar på nätet. Jag frågar Brit om en url och får en genast.

Inslaget kommer från Tv4 och handlar om att kränkningar som enligt en undersökning är vanligt på nätet . Enligt deras undersökning (Novus Opinion) har 20% utsatts för mobbning på nätet… Sedan slänger Tv4-nyheterna sig med en rapport från datainspektionen, som stödjer deras uppgifter.

Jag vill göra det klart från början. Jag förstår att det förekommer kränkningar på nätet, men frågan är vad det beror på? I inslaget visar Tv4 bara på problemet, att det förekommer, och att det eventuellt har ökat i omfattning, men sen då?

Vilken är lösningen? Varför uppstår dessa beteenden? Vad gör att människor kränker varandra. I inslaget får några ungdomar svara på frågan och de säger ”det är liksom lättare att säga det på nätet, än face to face”. Men vad säger undersökningen och vad säger forskningen?

En liten källkritisk undran så här på lördagkvällen också. Den där undersökningen som Novus Opinion gjort, hur många deltog, hur gjorde urvalet? Hur stor var svarsfrekvensen?

Vad vill tv4 uppnå?

Jag har skrivit om det förut men vill lyfta det igen, vi vuxna har ett ansvar, och vi i skolan har också ett ansvar. Kanske ska jag passa på att puffa för några av de inlägg jag skrivit i frågan. Läs mitt gästinlägg på Cybernormer, eller mina reflektioner kring Elza Dunkels otroliga krönika.

Vi diskuterar begreppet, men hur blir det en del av vardagen

I flera dagar har min bloggosfär fyllt med diskussioner kring begrepp och vilket eller vilka som ska användas. Idag är det it eller ikt – en het potatisit-mammans fantastiska blogg, igår adresserade min goda vän Hanna begreppet google generation, och granskade det ingående i ett gästinlägg. Mathias Klang och jag har diskuterat digital turist kontra digital inföding tillsammans med Mats Olsson och Morrica Diskussionen kring dessa begrepp är viktigt det är viktigt att vi har ett metaspråk, gemensamma begrepp som vi är överens om vad de står för och hur de ska användas, samt att vi belyser de problem som vissa av dessa begrepp skapar.

Jag har sagt det tidigare, och vill säga det igen, begreppet it (informationsteknik) skrämmer mig eftersom det svåra och mycket krävande ordet ”teknik” finns i det. Jag känner mig inte tekniskt bevandrad, är inte intresserad av teknik. Jag är intresserad av att använda redskap som underlättar lärande, skapar möjligheter för elever att få de färdigheter som de behöver för att klara sig i sin vardag. Jag vill använda pedagogiska verktyg tillsammans med mina elever i skolan. Sedan får dessa verktyg gärna vara ”datorn”, ”nätet”, ”bloggar”, ”twitter”, ”wikisar” etc men det har väldigt lite med teknik att göra. För mig är dessa kommunikationstjänster verktyg som underlättar min pedagogiska vardag, som gör det lättare för mig att se vad mina elever kan, uppfattar och upplever. Jag kan lättare få syn på varje enskild individ och jag tycker att jag med dessa verktyg lättare kan skapa en god pedagogisk vardag. Skapa bättre förutsättningar för lärande.

I mina öron får det gärna heta it, eller itk, bara jag får kalla det för mina pedagogiska verktyg. Jag vill inte kalla dem it, ikt, eller ngt annat tekniskt utan pedagogiska verktyg. Anledningen ligger också i de förväntningar som finns på att eleverna ska vara tekniska, de skrämmer både mig och dem.

Teknik är för mig svårt, komplicerat, avancerat och det jag ser och använder tillsammans med mina elever är enkla tjänster som är pedagogiska och väldigt lite tekniska, för kan jag, så kan alla. Jag behöver inte skriva en enda rad kod, inte göra några egentliga tekniska inställningar.

Diskussionen kring metaspråket leder fel och skapar onekligen vi-dom, men inte bara inom gruppen utan även gentemot de lärare som är teknikrädda.

Frågan borde inte handla om det heter it eller ikt utan om hur vi får dessa verktyg, denna teknik att bli en naturlig och integrerad del av vår vardag. Och jag tror, det må vara förment av mig, inte att vägen till en vardag med it/ikt i skolvardagen finns i att vi ensas om det ska vara förkortningen it eller ikt. Låt oss komma fram till samma slutsats som de gjorde på Bett det är inte it det är pedagogiskt lärande