Skolan och skolarbete bör ta plats i sociala medier

Jag läser Brit Stakston inlägg Befriad zon Nätet män vs kvinnor och vill verkligen säga att hon tar upp en viktig fråga för skolan och oss som lärare:

”realiteten skulle jag nog säga att det på lång sikt snarare finns en risk för att det blir tvärtom – att killarna blir de som står utanför och missgynnas. Konsekvensen av att skolan nästan tar för givet att pojkar är sämre på att läsa och skriva kommer att märkas i relation till nätet om det inte tas krafttag här tidigt. Svenskundervisningens status vs MA och NO-undervisningens status tror jag är ett problem som är en intern pusselbit i den svenska skolan idag. Att nätet också så till stor del bygger på förmågan till sociala kontakter, socialt nätverkande i ord ställer ju också krav på att det är kommunikationsformer som är naturliga för alla oberoende av kön.”

Jag har som svensklärare arbetat med mina elever och vi har gemensamt och tillsammans sökt förstå hur kommunikation fungerar. Hur de når sina mottagare och att all kommunikation bygger på att vi faktiskt tänker på den som ska läsa, lyssna, se, erfara det vi vill förmedla. Mina elever har under vår tid tillsammans genomgående arbetat med kommunikation i många former både på och utanför nätet.

Det mina elever anser är det svåraste med att arbeta med nätet som en förlängning av klassrummet är just att texten, budskapet, bilden, filmen kräver att de tänker på sin mottagare. När mina elever gnäller över att det var svårt att skriva på nätet, att det kräver extra mycket av dem, inser jag att i deras gnäll finns insikten att skrivande med en ”riktig” mottagare kräver mer. De har i detta gnäll också med sig insikten om att kommunikation handlar om att få någon, som inte tillhör sammanhanget som inte är en del av skolan, undervisningen och vår vardag, att förstå. Dessa insikter, som är en viktig kunskap, är något som mina elever har fått genom att vi arbetar med sociala medier som bloggar och twitter i skolan.

Mina elever har genom vårt medvetna arbete med nätpublicering lärt sig att kommunikation, i och utanför skolan, inte bara handlar om att skriva för fröken, utan även för ”världen”. Jag tror att jag kan säga att det är nog det viktigaste och kanske det bästa som jag gett mina elever. Kunskapen och insikten om att det i all kommunikation finns en mottagare som de måste ta hänsyn till (det det är inte bara fröken eller klasskompisen).

Jag hoppas att fler inser att kommunikation är en nyckelkompetens. Och att det är skolans uppgift att träna eleverna i dessa färdigheter som handlar om att kunna förmedla en tanke, en idé och bli förstådd av andra. Det är skolans uppgift att alla ska få samma förutsättningar att klara sig i framtiden. Det är en fråga om jämlikhet och jämställdhet. Det är avgörande i alla sammanhang, så låt oss höja svenskämnet status och då ämnet handlar om träna elevernas färdigheter i att kommunicera, eftersom det är det viktigaste som vi människor håller på med, från den dagen vi föds till dess vi dör.

Till alla mina kollegor i skolan vill jag säga: använd sociala medier för att lära eleverna mer om kommunikation. Jag hoppas att alla i skolan inser att kommunikationsverktygen som finns på nätet är redskap som hjälper oss lärare i vår vardag, och att kunskaper om hur dessa fungerar samt hur man integrerar i dem är viktigt för att våra elever ska klara sig på framtidens arbetsmarknad.

10 tankar kring ”Skolan och skolarbete bör ta plats i sociala medier

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: KristinaAlexanderson

  3. Pingback: KristinaAlexanderson

  4. Pingback: Kikki Högberg

  5. Pingback: Brit Stakston

  6. Pingback: Anne-Lie Lokko

  7. Pingback: Helen KreutzBolander

  8. Pingback: Per Olsson

  9. Pingback: Veckan som gick – vecka 19 « Same Same But Different

  10. Pingback: Rynge

Kommentarer inaktiverade.