Ge oss i skolan mer inflytande, inte mindre!

Jag har en teori om skolan som bygger på spegeleffekter, att skolans dåliga självförtroende bygger på hur politikerna ser på de som arbetar i skolan. Att rektorerna ser ner på sina lärare, de säger: lärarna sköter inte sitt arbete, gör inte det de borde göra, vilket sedan speglar sig i lärarnas synsätt på eleverna, lärarnas säger att eleverna inte sköter sitt arbete. Det påverkar i sin tur graden av inflytande i skolan, om rektorer inte kan påverka sin skola, så låter de inte sina lärare påverka sitt arbete som i sin tur inte låter eleverna vara med och påverka sin vardag. Alltså negativa spiraler.

Jag läser sedan Björklunds debattartikel i Dagens Nyheter om att Eleverna ska inte vara med och bestämma lärarens lön och funderar på var problemet ligger. Björklund vänder sig mot att kommuner

inte heller med att elevernas betyg på lärarna ska kunna ligga till grund för lönesättningen. Göteborgs skolkommunalråd Ann Lundgren (S) bekräftar i en intervju i Göteborgs-Posten den 4 mars att elevernas ”utvärdering” är en del i lönesättningen. I Sollentuna skriver nämndens ordförande i protokollet att ”utvärderingen” kan finnas med som en faktor vid lönesättningen.

och anledningen är att

En elev som sätter betyg på sin lärare har däremot inget ansvar alls. Ingenstans i arbetslivet sätter medarbetarna chefens lön. Varför denna modell ska tillämpas i skolan, där eleverna inte ens är myndiga, är svårt att förstå, skriver Jan Björklund.

Jag tror att en del av problemet ligger i bristen på inflytande, att rektorer inte har inflytande över sin skola, att lärarna inte kan påverka sin vardag och att eleverna i sin tur inte får inflytande över sin vardag, så istället för att minska inflytandet genom att förstatliga skolan, som Björklund föreslår borde vi som arbetar i skolan få mer inflytande över vår verksamhet, ge rektorerna mer inflytande, mer möjligheter, så ger de sina lärare mer möjligheter att påverka sin vardag som i sin tur ger eleverna mer inflytande.

Kanske ska lärare lyssna mer på sina elever, och rektorerna lyssna mer på sina lärare och politikerna lyssna mer på sina rektorer. Kanske problemet ligger i bristen på inflytande för alla grupper i skolan- Låt oss använda utvärderingar som ett verktyg i skolans vardag, och lyssna på de åsikter som kommer fram, de kan förbättra vår, elevernas och skolans vardag.

Prata med oss och inte om oss

10 tankar kring ”Ge oss i skolan mer inflytande, inte mindre!

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Jonas

  ”Kanske ska lärare lyssna mer på sina elever”
  Du har nog missat något väsentligt.
  DET ÄR ELEVERNA SOM SKALL LYSSNA PÅ LÄRAREN inte Tvärtom!!!
  Och dom elever som inte är motiverade, skall göra något annat än att gå i skolan.

  1. Björn Kindenberg

   Eleverna ska lyssna på läraren, det är helt riktigt. Men även det motsatta gäller, elever och lärare måste helt enkelt lyssna på varandra.

   Betyg är dubbla, de är både ett betyg på de kunskaper eleven uppnått, och på hur lärarens undervisning varit. Betygen i sig är inte ett vetenskapligt analysinstrument, men de kan användas för vidare diskussioner. För att ta ett exempel: det är uppenbart att en klass där majoriteten av eleverna har IG inte automatiskt kan tolkas som att eleverna är en samling idioter. Lärarens undervisning bör också vara ämne för diskussion, en diskussion med kollegor och elever.

 3. Pingback: Att sätta betyg « You're no different to me

 4. Petter

  Är en mer centralstyrd förvaltning – att staten tar över huvudansvaret från skolorna – något som automatiskt står i motståndsförhållande till mer lokalt inflytande på skolorna? Jag tror inte det, jag tror snarare att ett statligt huvudansvar gör det möjligt för den enskilda rektorn, den enskilda läraren och eleven att få mer självständighet. Kommunernas centrala styrelse påverkar mer och kontrollerar mer än vad jag tror att den statliga dito skulle göra…

 5. Pingback: Petter Bergenstråhle

 6. Pingback: Anne-Marie Körling

 7. Mats

  Spegling tror jag är en riskabelt mekanisk teori – och jag undrar över vilka möjligheter till frihet som finns i sådana här system. Nu blir rektorn ”bad guy”, men ansvaret kan lika gärna placeras uppåt eller neråt.

  För mig är det ganska enkelt . utan frihet inget ansvar. Om vi vill återskapa skolans självförtroende måste den också få frihet att hitta egna vägar. Annars hotar den stora deprofessionaliserade misären…

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   jag menar inte att peka ut någon som ”the bad guy” men bilden av skolan är väldigt negativ och slutligen blir det en sanning som alla tror på

Kommentarer inaktiverade.